Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen genetische variatie in SLC16A5 en cisplatine-geïnduceerde otoxociteit in patiënten met testiscarcinoom

(0)2017-04-28 12:55   ( Nieuws )

Tags

CIO  

Prof. Bruce CarletonCisplatine-geïnduceerde ototoxiciteit (CIO) is een belangrijke complicatie van behandeling van testiscarcinoom. Identificatie van genetische varianten die met deze complicatie geassocieerd zijn kan wellicht bijdragen aan de ontwikkeling van preventiestrategieën. Prof. Bruce Carleton (University of British Columbia, Vancouver) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van genetische varianten de geassocieerd zijn met otoxische effecten van cisplatine in volwassen patiënten met testiscarcinoom. Ze publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De retrospectieve studie werd uitgevoerd in vijf centra in Canada. Deelnemers waren 188 volwassen patiënten met een mediane leeftijd van 31 jaar (IQR 24 tot 39 jaar) die cisplatinebehandeling hadden ondergaan voor testiscarcinoom. Bestaan van met cisplatine samenhangende ototoxiciteit werd gediagnostiseerd door twee audiologen (onafhankelijk van elkaar). Op basis van deze diagnoses werd een discovery-cohort gevormd van 23 patiënten met ototoxiteit en 73 controlepatiënten zonder ototoxiciteit, en een replicatie-cohort van 14 patiënten met ototoxiciteit en 78 controlepatiënten zonder ototoxiciteit.

De patiënten werden gegenotypeerd voor 7907 varianten. Associatie-analyses lieten zien dat de eiwit-coderende variant rs4788863 in het transporter-gen SLC16A5 in beide cohorten geassocieerd was met sterke bescherming tegen cisplatine-geïnduceerde ototoxiciteit (gecombineerde cohort: OR 0,06; p=2,17x10-7). Deze bevinding was in lijn met uitkomsten van een eerder gepubliceerde dierstudie die liet zien dat de SLC16A5-remmer cimetidine bijdraagt aan de preventie van cisplatine-geïnduceerde ototoxiciteit in muizen. In de literatuur vonden de onderzoekers ook andere aanwijzingen voor een rol van SLC16A5 bij het horen.

De onderzoekers concluderen dat de studie kan bijdragen aan preventie van cisplatine-geïnduceerde ototoxiciteit in patiënten met testiscarcinoom.

1.Drögemöller BI, Monzon JG, Bhavsar AP et al. Association between SLC16A5 genetic variation and cisplatin-induced ototoxic effects in adult patients with testicular cancer. JAMA Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren