Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen HDL-cholesterolgehalte en risico van hematologische maligniteiten


Dr. Dong Wook ShinEr is geen consensus over de relatie tussen het HDL-cholesterol (HDL-C) gehalte in het bloed en het risico van maligniteiten. In de meeste maar niet alle tot op heden uitgevoerde studies is een significante inverse associatie gezien. De mogelijkheid van inverse causaliteit (dat lage HDL-C gehalten een afspiegeling zijn van maligniteiten-gerelateerde inflammatie) is echter niet uitgesloten. Een prospectieve studie met lange follow-up in Zuid-Korea heeft de associatie onderzocht tussen HDL-C gehalten en het risico van hematologische maligniteiten. Dr. Dong Wook Shin (Samsung Medisch Centrum, Seoel) en collega’s publiceren de studie in Leukemia.1

In de database van de Koreaanse Nationale Ziektekostenverzekerings Dienst identificeerden de onderzoekers 9.596.145 volwassenen met bekend HDL-C gehalte. Deze deelnemers werden gevolgd voor diagnosen multipel myeloom (MM, Hodgkin lymfoom (HL), non-Hodgkin lymfoom (NHL), lymfoïde leukemie (LL) , en myeloïde leukemie (ML). Tijdens gemiddeld 8,3 jaar follow-up (79.179.225 persoonsjaren) werden in het cohort 15.864 incidente hematologische maligniteiten gediagnostiseerd. Vergeleken met de deelnemers in het hoogste HDL-C kwartiel hadden deelnemers in het laagste kwartiel significant verhoogd risico van alle hematologische maligniteiten gecombineerd (HR 1,31; 95%-bti 1,25-1,37) en van MM (1,61; 1,46-1,76), HL (1,35; 1,07-1,70), NHL (1,12; 1,05-1,21), LL (1,36; 1,16-1,61) en ML (1,33; 1,22-1,45).

De onderzoekers concluderen dat laag HDL-C geassocieerd was met verhoogd risico van hematologische maligniteit, en wellicht als preklinische marker voor hematologische maligniteit kan worden gebruikt.

1.Jeong S-M, Choi T, Kim D et al. Association between high-density lipoprotein cholesterol level and risk of hematologic malignancy. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: A cohort study in South Korea with 9.5 million adults followed for an average of 8.3 years found that low HDL-cholesterol level was significantly associated with increased risk of hematologic malignancy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren