Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen inflammatie en klinische verslechtering na adjuvante chemotherapie in oudere patiënten met mammacarcinoom


Dr. Mina SedrakOudere overlevers van mammacarcinoom (BC) hebben een verhoogd risico van klinische verslechtering na adjuvante chemotherapie. Een prospectieve studie in de Verenigde Staten heeft de associatie van inflammatie met deze verslechtering geïnventariseerd. Dr. Mina Sedrak (City of Hope National Medical Center, Duarte CA) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde vrouwen in de leeftijd van 65 jaar of ouder met stadium I tot en met III BC. Voor aanvang van de chemotherapie (T1) werden gehalten van interleukine-6 (IL-6) en C-reactive protein (CRP) bepaald. Fragiliteitsstatus (op basis van Deficit Accumulation index: robuust, prefragiel, of fragiel) werden bepaald op T1 en na de chemotherapie (T2). Het primaire eindpunt van de studie was chemotherapie-geïnduceerde verslechtering van fragiliteitsstatus van robuust op T1 naar prefragiel of fragiel op T2.

Onder de geïncludeerde patiënten waren er 295 robuust op T1. Zesenzeventig van deze vrouwen (26%) hadden verslechtering van de fragiliteitsstatus tussen T1 en T2; onder wie op T1 66% hoog IL-6 had, 63% hoog CRP had, en 46% zowel hoog IL-6 als hoog CRP. Na correctie voor leeftijd, ras, opleidingsniveau, body mass index, BC-stadium, behandeling, en baseline comorbiditeiten hadden vrouwen met hoog IL-6 en hoog CRP een meer dan drievoudig verhoogd risico van chemotherapie-geïnduceerde verslechtering van de fragiliteitsstatus (versus vrouwen met laag IL-6 en CRP: OR 3,52; p=0,003).

De onderzoekers concluderen dat hoge gehalten van IL-6 en CRP voor aanvang van de chemotherapie geassocieerd waren met chemotherapie-geïnduceerde verslechtering van de fragiliteitsstatus.

1.Ji J, Sun C-L, Cohen HJ et al. Inflammation and clinical decline after adjuvant chemotherapy in older adults with breast cancer: results from the Hurria Older Patients Prospective Study. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A prospective study in the USA found that among fit older women receiving adjuvant chemotherapy for breast cancer, high IL-6 and CRP prechemotherapy were associated with chemotherapy-induced decline in frailty status, independent of sociodemographic and clinical risk factors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren