Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen insulineresistentie en maligniteiten-specifieke en all-cause mortaliteit in postmenopauzale vrouwen


Er zijn aanwijzingen voor een verhoogde incidentie en mortaliteit van maligniteiten in personen met obesitas. Als mediator voor deze associatie wordt gedacht aan obesitas. Een analyse in het cohort van het Women’s Health Initiative (WHI) heeft de associatie onderzocht tussen insulineresistentie en de mortaliteit ten gevolge van maligniteiten in postmenopauzale vrouwen. Dr. Kathy Pan (University of California, Los Angeles) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De analyse includeerde 22.837 vrouwen die van 1993 tot en met 1998 in de leeftijd van vijftig tot tachtig jaar werden voor het WHI werden gerecruteerd bij veertig centra in de Verenigde Staten, en van wie baseline nuchter-glucose en insulineniveaus beschikbaar waren. De baseline insulineresistentie werd bepaald met HOMA-IR. Gedurende 18,9 jaar follow-up overleden in het cohort 7415 vrouwen, onder wie 1820 aan een maligniteit. Hogere baseline insulineresistentie was geassocieerd met hogere all-cause mortaliteit (Q4 versus Q1 HR 1,63; p voor trend <0,001) en ook met hogere maligniteiten-specifieke mortaliteit (Q4 versus Q1 HR 1,26; p voor trend = 0,003). Ook in de subgroep van vrouwen met een BMI lager dan 25 kg/m2 was hogere HOMA-IR geassocieerd met hogere maligniteiten-specifieke mortaliteit (p=0,004).

De onderzoekers concluderen dat onder postmenopauzale vrouwen hogere insulineresistentie geassocieerd is met verhoogd risico van all-cause en maligniteiten-specifieke mortaliteit.

1.Pan K, Nelson RA, Wastawski-Wende J et al. Insulin resistance and cancer-specific and all-cause mortality in postmenopausal women: the Women’s Health Initiative. J Natl Cancer Inst 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis in the cohort of the Women's Helath Initiative found that in postmenopausal women high insulin resistance, as measured by HOMA-IR, identified women at higher risk for cancer-specific and all-cause mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren