Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen interval-mammacarcinoom en andere typen tumoren


Dr. Felix GrassmannPatiënten met mammacarcinoom (BC) dat wordt gediagnostiseerd in het interval tussen twee screenings (interval-BC) hebben vergeleken met patiënten met screen-detected (SD)-BC een verhoogde waarschijnlijkheid drager te zijn van zeldzame schadelijke mutaties in genen die geassocieerd zijn met het ontwikkelen van maligniteiten. Het is denkbaar dat interval-BC patiënten een hoger risico van andere maligniteiten hebben dan SD-BC patiënten. Een analyse in de cohorten van de Zweedse KARMA- en LIBRO-1 studies en het Amerikaanse Women’s Health Initiative heeft deze hypothese getoetst. Dr. Felix Grassmann (Karolinska Insituut, Stockholm) en collega’s publiceren de analyse online in Nature Communications.1

De analyse includeerde 14.846 vrouwen met een diagnose BC, onder wie 1772 met interval-BC en 13.074 SD-BC. Vergeleken met de SD-BC patiënten hadden de interval-BC patiënten een verhoogd risico van andere typen tumoren, hetzij voorafgaand aan de BC-diagnose (OR 1,43; p=9,4 x 10-5) of na de BC-diagnose (OR 1,28; p=4,70 x 10-5). De figuur laat de associaties zien voor specifieke typen tumoren. Vergeleken met de SD-BC-patiënten hadden de interval-BC patiënten ook een hogere waarschijnlijkheid van zelf-gerapporteerde familiegeschiedenis van niet-BC tumoren, en een lagere genetische risico score gebaseerd op common variants voor niet-BC tumoren.

De onderzoekers concluderen dat interval-BC geassocieerd is met andere typen tumoren, en dat common cancer variants niet verantwoordelijk zijn voor deze associatie.

1.Grassmann F, He W, Eriksson M et al. Interval breast cancer is associated with other types of tumors. Nature Communications 2019; 10:4648

Summary: An analysis in three cohorts of breast cancer patients found that, compared to patients with screen-detected cancers, patients with interval breast cancers were more likely to have a non-breast cancer tumor, either before (OR 1.43; p=9,4 x 10-5) or after (OR 1.28; p=4.70 x 10-5) their breast cancer diagnosis. Patients with interval BC also were more likely to report a family history of non-BC tumors and have a lower genetic risk score based on common variants for non-BC tumors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren