Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen irAEs en recidiefvrije overleving van pembrolizumab-behandeld stadium III melanoom


Prof. Alexander EggermontHet is denkbaar dat immuun-gerelateerde bijwerkingen (irAEs) duiden op werkzaamheid van immuuncheckpoint (ICI)-therapie voor maligniteiten. Een secundaire analyse van de EORTC 1325/KEYNOTE-054 studie heeft deze hypothese getoetst. Prof. Alexander Eggermont (Institut Gustave-Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren de analyse vandaag online in JAMA Oncology.1

De studie randomiseerde 1011 volwassen patiënten na complete resectie van stadium III melanoom 1:1 naar achttien doses pembrolizumab 200 mg of placebo eens per drie weken. In 2018 is gepubliceerd dat de recidiefvrije overleving significant langer was in de pembrolizumab-arm dan in de placebo-arm (HR 0,57; p<0,001). De incidentie van irAEs was 37,4% in de pembrolizumab-arm versus 9,0% in de placebo-arm. In de pembrolizumab-arm was voorkomen van irAEs geassocieerd met langere RFS (HR 0,61; p=0,03) zowel onder mannen als onder vrouwen. In de placebo-arm was deze associatie niet significant (HR 1,37; p=0,21). Vergeleken met de placebo-arm nam in de pembrolizumab-arm de RFS-HR sterker af (p=0,03) na een irAE dan voorafgaand aan of zonder een irAE.

De onderzoekers concluderen dat in EORTC 1325/KEYNOTE-054 voorkomen van een irAE in de pembrolizumab-arm, maar niet in de placebo-arm, geassocieerd was met langere RFS na complete resectie van stadium III melanoom.

1.Eggermont AMM, Kicinski M, Blank CU et al. Association between immune-related adverse events and recurrence-free survival among patients with stage III melanoma randomized to receive pembrolizumab or placebo. A secondary analysis of a randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A secondary analysis of the EORTC 1325/KEYNOTE-054 study (pembrolizumab versus placebo for stage III melanoma) found that in the pembrolizumab arm, but not in the placebo arm, occurrence of irAEs was associated with longer recurrence-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren