Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen longfunctie bij diagnose niet-kleincellig longcarcinoom en overall survival

(0)2022-05-13 13:30   ( Nieuws )

Dr. David ChristianiOnder patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom is de preoperatieve longfunctie voorspellend voor de in-hospital mortaliteit, maar de associatie met lange-termijn overleving is niet duidelijk. Een retrospectieve analyse van deelnemers aan de Boston Lung Cancer Study heeft onderzocht of resultaten van spirometrie bij de NSCLC-diagnose voorspellend zijn voor overall survival. Dr. David Christiani (Massachusetts General Hospital) en collega’s publiceren de analyse in Cancer Medicine.1

De analyse includeerde 2805 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd NSCLC en spirometrische data voor aanvang van de therapie, die sinds 1992 in Boston werden behandeld. De figuur laat zien dat zowel in univariate analyse als in multiple regressie-analyse de OS in de kwartielen met de slechtste resultaten van spirometrische testen significant slechter was dan in de kwartielen met de beste resultaten. Onder de patiënten zonder COPD was de mediane OS 75,8 maanden (95%-bti 68,4-86,8), en onder de patiënten met COPD nam de OS af met toenemend GOLD-stadium, tot 29,6 maanden (16,0-58,9) voor patiënten met stadium 4.

De onderzoekers concluderen dat betere longfunctie bij een NSCLC-diagnose geassocieerd was met betere overleving.

1.Zhai T, Li Y, Brown R et al. Spirometry at diagnosis and overall survival in non-small cell lung cancer patients. Cancer Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis among participants of the Boston Lung Cancer Study found that pre-operative pulmonary function predicted the overall survival of NSCLC patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren