Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen niet-erosieve refluxziekte en risico van slokdarmadenocarcinoom

(0)2023-09-14 13:30   ( Nieuws )

Tags

non-erosive GERD  EAC  

Prof. Jesper LagergrenErosieve refluxziekte (GERD) is een bekende risicofactor voor slokdarmadenocarcinoom (EAC). Een retrospectieve bevolkings-gebaseerde cohortstudie in Denemarken, Finland, en Zweden heeft de associatie tussen niet-erosieve GERD en het risico van EAC geïnventariseerd. Prof. Jesper Lagergren (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s publiceren de studie in BMJ.1De studie includeerde alle volwassen GERD-patiënten in de drie landen die tussen begin 1987 en eind 2019 endoscopie ondergingen. Op basis van de resultaten van de endoscopie werden 285.811 patiënten opgenomen in het niet-erosieve GERD-cohort en 200.745 in het erosieve-GERD cohort. De patiënten werden tot 31 jaar gevolgd voor de ontwikkeling van EAC. De figuur laat de incidentie van EAC in beide cohorten zien. Onder de patiënten in het niet-erosieve GERD-cohort werden tijdens 2.081.051 persoonsjaren follow-up 228 EAC-diagnosen gesteld; niet significant verschillend van de incidentie in de algemene bevolking in Denemarken, Finland, en Zweden (SIR 1,04; 95%-bti 0,91-1,18). De incidentie nam niet toe bij langere follow-up. De figuur laat ook zien dat in het erosieve-GERD cohort het risico van EAC zoals verwacht verhoogd was.

De onderzoekers concluderen dat patiënten met niet-erosieve GERD een EAC-risico hebben dat niet significant verschilt van het risico in de algemene bevolking. Endoscopisch bevestigde niet-erosieve GERD vereist geen additionele endoscopische monitoring voor EAC.

1.Holmberg D, Santoni G, von Euler-Chelping M et al. Non-erosive gastro-oesophageal reflux disease and incidence of oesophageal adenocarcinoma in three Nordic countries: population based cohort study. BMJ 2023;382:e076017

Summary: A population-based cohort study in Denmark, Finland, and Sweden found that patients with non-erosive GERD have a similar incidence of esophageal adenocarcinoma as the general population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren