Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen PSA-screening en prostaatcarcinoom-mortaliteit onder Amerikaanse zwarte en blanke veteranen


Dr. Brent RoseZwarte (NHB) mannen hebben hogere incidentie en mortaliteit van prostaatcarcinoom dan blanke (NHW) mannen. NHB-mannen waren ondervertegenwoordigd in klinische studies van PSA-screening, zodat er gebrek is aan gegevens voor het geleiden van screeningsaanbevelingen voor deze mannen. Een retrospectieve analyse van gegevens van de US Veterans Health Administration heeft de associatie tussen deelname aan PSA-screening en prostaatcarcinoom-specifieke mortaliteit (PCSM) in NHB en NHW mannen geïnventariseerd. Dr. Brent Rose (University of California San Diego) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

De analyse includeerde 45.834 veteranen in de leeftijd van 55 tot 70 jaar (gemiddelde leeftijd 62,7 ± 3,7 jaar) onder wie 31% NHB en 69% NHW, die tussen begin 2004 en eind 2017 een diagnose prostaatcarcinoom kregen. PSA-screeningspercentage werd gedefinieerd als het percentage van de jaren waarin de veteranen deel hadden genomen aan PSA-screening in de vijf jaar voorafgaand aan de diagnose. Het PSA-screeningspercentage was geassocieerd met lager risico van PCSM onder zowel NHB (sHR 0,56; p=0,001) als NHW (sHR 0,58; p=0,001). In subset-analyse was jaarlijkse vergeleken met minder-frequente screening geassocieerd met significant lager PCSM-risico onder NHB (sHR 0,65; p=0,02) maar niet onder NHW (sHR 0,91; p=0,35).

De onderzoekers concluderen dat PSA-screening geassocieerd was met lager risico van PCSM onder zowel NHB als NHW, en dat jaarlijkse screening geassocieerd was met lager risico van PCSM onder NHB maar niet NHW, hetgeen zou kunnen betekenen dat jaarlijkse screening in het bijzonder voor NHB belangrijk is.

1.Sherer MV, Qiao EM, Kotha NV et al. Association between prostate-specific antigen screening and prostate cancer mortality among non-Hispanic Black and non-Hispanic White US veterans. JAMA Oncol 2022.2970

Summary: Analysis of data from the US Veterans Health Administration found that among veterans aged 55 to 69 years PSA screening was associated with reduced risk of PCSM among NHB and NHW men. Annual screening compared with less frequent screening was associated with reduced risk of PCSM among NHB men but not among NHW men, suggesting that annual screening may be particularly important for NHB men.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren