Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen psychologische distress en ziekte-specifieke mortaliteit onder patiënten met cervixcarcinoom


Dr. Donghao LuEr is emerging evidence uit zowel experimentele als epidemiologische studies dat psychologische distress de progressie van veel typen maligniteiten kan beïnvloeden, schrijven dr. Donghao Lu (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s in een publicatie die online is in Cancer Research.1 In de publicatie presenteren ze resultaten van een studie van de associatie tussen psychologische distress en ziekte-specifieke mortaliteit onder Zweedse patiënten met carcinoom van de cervix uteri. De studie includeerde alle 4245 patiënten met tussen begin 2002 en eind 2011 nieuw-gediagnostiseerd cervixcarcinoom, op basis van gegevens van de Zweedse Kankerregistratie. Gegevens over psychologische distress werden verzameld door linkage met het Zweedse Patiëntenregister, waarin gegevens worden opgeslagen over psychiatrische diagnoses. In het Multigeneratieregister inventariseerden de onderzoekers gegevens over stressful life events (gedefinieerd als overlijden of ernstige ziekte van een gezinslid, echtscheiding, of werkloosheid).

De analyses wezen uit dat patiënten die blootstonden aan psychologische distress een verhoogd risico hadden van ziekte-specifieke mortaliteit (HR 1,33; 95%-bti 1,14-1,54). Deze associatie was onafhankelijk van tumorkenmerken of modaliteit van behandeling. De associatie werd voornamelijk gedreven door distress ervaren in het jaar voorafgaand aan de diagnose (HR 1,30; 95%-bti 1,11-1,82), maar niet na de diagnose (HR 1,12; 95%-bti 0,84-1,49).

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie integratie van pyschologische screening en interventie steunen in het klinisch management van patiënten met cervixcarcinoom.

1.Lu D, Andrae B, Valdimarsdottir U et al. Psychologic distress is associated with cancer-specific mortality among patients with cervical cancer. Cancer Res 2019;79:3965-3972

Summary: A nationwide cohort study in Sweden found that psychologic distress and stressful life events around the cancer diagnosis were associated with increased cancer-specific mortality among patients with cervical cancer, independent of tumor characteristics and treatment modality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren