Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen radioactief jood voor pediatrisch en jongvolwassen DTC en risico van volgende maligniteiten


Dr. Cari KitaharaSinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is zowel de incidentie van gedifferentieerd schildkliercarcinoom (DTC) als het gebruik van radioactief jood (RAI) voor DTC sterk toegenomen. Gebruik van RAI is geassocieerd gebleken met verhoogd risico van leukemie, maar de associatie met volgende solide maligniteiten is niet duidelijk. Een analyse van negen SEER-databases heeft het risico van tweede primaire maligniteiten geïnventariseerd in patiënten met een DTC-diagnose voor de leeftijd 45 jaar. Dr. Cari Kitahara (National Cancer Institute, Rockville MD) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of the National Cancer Institute.1

In de databases identificeerden de onderzoekers 27.050 tenminste-vijf-jaar overlevers van DTC als kind of jongvolwassene, met mediaan 15 jaar follow-up. De figuur laat zien dat gebruik van RAI geassocieerd was met verhoogd risico van tweede primaire solide tumoren (panel A) en hematologische maligniteiten (panel B). Voor alle solide maligniteiten tezamen was het risico 23% verhoogd met RAI-gebruik (RR 1,23; 95%-bti 1,11-1,37). RAI verhoogde het risico van uteruscarcinoom significant (RR 1,55; 95%-bti 1,03-2,32) en was geassocieerd met niet-significante verhoging van maligniteiten van speekselklier, maag, long, en borst. De risico’s van alle solide maligniteiten en van mammacarcinoom waren het hoogst in de tenminste-twintig-jaar overlevers. De onderzoekers schatten dat 6% van de solide en 14% van de hematologische maligniteiten in de groep DTC-overlevers toe te schrijven zijn aan RAI.

De onderzoekers concluderen dat gebruik van RAI voor DTC in kinderen en jongvolwassenen geassocieerd was met verhoogd risico van volgende primaire maligniteiten.

1.Pascal E, Schonfeld S, Morton LM et al. Association between radioactive iodine treatment for pediatric and young adulthood differentiated thyroid cancer and risk of second primary malignancies. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of nine SEER cancer registries found that radioactive iodine treatment for pediatric and young adulthood differentiated thyroid cancer was associated with increased risks of several solid cancers, particularly longer that 20 years after exposure.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren