Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen respons op blinatumomab en uitkomsten na CD19-CAR therapie voor B-ALL in kinderen en jongvolwassenen


Dr. Nirali ShahCD19-gerichte CAR T-celtherapie (CD19-CAR) en het CD3-CD19 bispecifieke T-cell engager antilichaamconstruct blinatumomab kunnen beide effectief remissie induceren van recidiverend of refractair B-cel ALL, maar zijn ook geassocieerd met CD19-antigeenmodulatie. Er is geen duidelijkheid over de impact van eerdere blinatumomab-blootstelling op uitkomsten van volgende CD19-CAR. Een retrospectieve multicenterstudie heeft deze impact onderzocht in kinderen en jongvolwassenen met recidiverend of refractair B-ALL (jonger dan 26 jaar bij de initiële diagnose). Dr. Nirali Shah (National Cancer Institute, Bethesda MD) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 420 patiënten (mediane leeftijd 12,7 jaar; IQR 7,1-17,5) die werden behandeld met een van vier CD19-CAR constructen. Onder deze patiënten waren er 77 (18,3%) die eerder blinatumomab hadden gekregen. Blinatumomab-blootgestelde patiënten hadden meer frequent KMT2A-rearrangement en hadden meer frequent eerder stamceltransplantatie ondergaan dan blinatumomab-naïeve patiënten. Onder de 412 patiënten die evalueerbaar waren voor response op CD19-CAR was het percentage patiënten met complete remissie significant (p<0,0001) lager in de groep blinatumomab-nonresponders (64,5%) dan in de groep blinatumomab-responders (92,9%) en in de groep blinatumomab-naïeve patiënten (93,5%). Na CD19-CAR was het zes-maands gebeurtenisvrije-overlevingspercentage 27,3% onder de blinatumomab-nonresponders, vergeleken met 66,9% onder de blinatumomab-responders (p<0,0001) en 72,6% onder de blinatumomab-naïeve patiënten (p<0,0001). Hoge ziektelast was onafhankelijk geassocieerd met inferieure EFS.

De onderzoekers concluderen dat blinatumomab-nonrespons en hoge ziektelast onafhankelijk geassocieerd waren met slechtere uitkomsten na CD19-CAR voor recidiverend of refractair B-ALL in kinderen en jongvolwassenen.

1.Myers RM, Taraseviciute A, Steinberg SM et al. Blinatumomab nonresponse and high-disease burden are associated with inferior outcomes after CD19-CAR for B-ALL. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter retrospective study in the USA found that among children and young adults receiving CD19-CAR for R/R B-ALL, patients who were nonresponders to previously received blinatumomab had worse outcomes that blinatumomab responders and blinatumomab-naïve patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren