Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen tijd tot begin van behandeling en overleving in een cohort van patiënten met maligniteiten


Dr. Eugene ConeIn omstandigheden van beperkte beschikbaarheid van gezondheidszorg zoals tijdens een pandemie kan het noodzakelijk zijn behandelingen uit te stellen. Een analyse van de National Cancer Database heeft de associatie van tijd tussen diagnose en begin van behandeling (TTI) met overleving onderzocht in een cohort van patiënten met veel-voorkomende maligniteiten. Dr. Eugene Cone (Massachsetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1In de NCDB identificeerden de onderzoekers 2.241.706 patiënten (gemiddelde leeftijd 63 jaar; 56,6% vrouw, 83,9% blank) met een diagnose mammacarcinoom (52,0%), prostaatcarcinoom (38,1%), NSCLC (5,8%), of coloncarcinoom (4,1%) tussen begin 2004 en eind 2015. De mediane TTI was 32 dagen (IQR 21-48) voor mammacarcinoom, 79 dagen (55-117) voor prostaatcarcinoom, 41 dagen (27-62) voor NSCLC, en 26 dagen (16-40) voor coloncarcinoom. Voor alle maligniteiten was langere TTI geassocieerd met hogere vijf-jaars en tien-jaars all-cause mortaliteit. De meest-uitgesproken associatie werd gezien voor coloncarcinoom en de zwakste associatie voor prostaatcarcinoom. Deze figuur en deze figuur laten de associaties zien.

De onderzoekers stellen dat ze de oorzaak van langere TTI in het cohort niet hebben kunnen vaststellen, hetgeen bias kan introduceren. Binnen deze beperking concluderen ze dat er voor alle vier de maligniteiten aanwijzingen waren voor een associatie van kortere TTI met lagere mortaliteit.

1.Cone EB, Marchese M, Paciotti M et al. Assessment of time-to-treatment initiation and survival in patients with common cancers. JAMA Network Open 2020;3:e2030072

Summary: Analysis in the National Cancer Database found that among patients with the four most prevalent cancers in the US there was evidence that shorter time-to-treatment initiation was associated with lower mortality, suggesting an indirect association between treatment deferral and mortality that may not become evident for years.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren