Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen verhoogd CRP-niveau en risico van cognitieve problemen in oudere overlevers van mammacarcinoom


Dr. Judith CarrollHet is niet duidelijk of er een verband bestaat tussen inflamatie en het risico van latere verslechtering van het cognitief functioneren in overlevers van mammacarcinoom. De multicenter prospectieve Thinking and Living With Cancer Study in de Verenigde Staten heeft longitudinale associaties tussn CRP-niveaus en cognitie in overlevers van mammacarcinoom en noncancer controls in de leeftijd van zestig jaar en ouder geïnventariseerd. Dr. Judith Carroll (University of California, Los Angeles) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1Tussen september 2010 en maart 2020 includeerde de studie 400 patiënten met een nieuwe diagnose primair mammacarcinoom en 329 gematchte controlevrouwen. Dementie, neurologische aandoeningen, en andere maligniteiten waren exclusiecriteria. De gemiddelde leeftijd bij inclusie was 67,7 jaar (range 60-90). Bij inclusie (voorafgaand aan begin van de therapie voor de patiënten) en bij jaarlijkse follow-up bezoeken tot en met het vijfde jaar werd het serum CRP-gehalte bepaald en werd het cognitief functioneren van de deelneemsters onderzocht met de FACT-Cognitive Function vragenlijst.

Na correctie voor leeftijd, ras, studiecentrum, cognitieve reserve, obesitas, en comorbiditeiten hadden de overlevers significant hogere CRP-gehalten dan de controlepersonen, zowel bij inclusie als bij de 12-, 24-, en 60-maands bezoeken (p<0,05). De figuur laat zien dat onder overlevers, maar niet onder controlepersonen (p interactie =0,008), hoger CRP bij een bezoek voorspellend was voor lager cognitief functioneren bij volgende bezoeken. Dit effect bleef bestaan na correctie voor depressie en angst. Het verschil in gemiddelde FACT-CF score tussen overlevers en controlepersonen was -9,5 bij CRP-niveau 3,0 mg/l en -14,2 bij CRP-niveau 10,0 mg/l.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten suggereren dat chronische inflammatie een rol speelt bij de ontwikkeling van cognitieve problemen. CRP-testen zou een waardevol onderdeel uit kunnen maken van zorg voor overlevers van mammacarcinoom.

1.Carroll JE, Nakamura ZM, Small BJ et al. Elevated C-reactive protein and subsequent patient-reported cognitive problems in older breast cancer survivors: The Thinking and Living With Cancer Study. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter prospective Thinking and Living With Cancer Study found longitudinal associations between CRP levels and cognition in older breast cancer survivors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren