Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen verhoogd trombocytengetal en tien-jaars risico van nieuwe maligniteit


Prof. Steven NarodPatiënten met een maligniteit hebben vaak een verhoogd trombocytengetal op het moment van diagnose. Het is echter niet duidelijk of een verhoogd trombocytengetal een indicator is voor maligniteiten. Een case-control studie in Ontario (Canada) heeft de assocatie tussen verhoogd trombocytengetal en diagnose van een maligniteit geïnventariseerd. Prof. Steven Narod (Women’s College Research Institute, Toronto) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 8.917.187 inwoners van Ontario die tussen begin 2007 en eind 2018 tenminste één routinematige complete blood count (CBC) test hadden laten uitvoeren (55,8% vrouwen; mediane leeftijd op moment van eerste CBC 46,4 jaar). De deelnemers werden gevolgd tot eind 2018. Patiënten met een nieuwe diagnose van een maligniteit tijdens de observatieperiode werden gedefinieerd als cases; voor elke case werden uit de deelnemers drie voor geslacht, leeftijd, en gebruik van gezondheidszorg gematchte controls geselecteerd. Trombocytengetallen werden onderscheiden in vijf categorieën op basis van leeftijd- en geslachtspecifieke getaldistributie in de controlegroep: zeer laag (≤ 10e percentiel), laag (10e tot 25e percentiel), medium (25e tot 75e percentiel), hoog (75e tot 90e percentiel), en zeer hoog (90e percentiel en hoger).

In de loop van tien jaar na de CBC-test werd in 495.341 deelnemers (5,6%) een nieuwe maligniteit vastgesteld. De figuur laat de associaties tussen trombocytengetallen en het risico van een volgende diagnose van een maligniteit zien. De OR voor diagnose van een solide maligniteit geassocieerd met zeer hoog versus medium trombocytengetal in de zes maanden voor de diagnose was 2,32 (95%-bti 2,28-2,35). Een zeer hoog trombocytengetal was geassocieerd met verhoogd risico van colon-, long-, ovarium-, en maagcarcinoom.De ORs werden lager met toenemende tijd na de CBC-test.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie suggereren dat een verhoogd trombocytengetal geassocieerd is met verhoogd risico van verscheidene typen maligniteiten.

1.Giannakeas V, Kotsopoulos J, Cheung MC et al. Analysis of platelet count and new cancer diagnosis over a 10-year period. JAMA Network Open 2022;5:e2141633

Summary: A nested case-control study of 8,917,187 Ontario residents who had 1 or more routine complete blood count tests performed, found that an elevated platelet count was associated with a diagnosis of cancer within 10 years after the blood test. The magnitude of the association varied by cancer type and time elapsed since the blood test.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren