Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen vruchtbaarheidsbehandeling en risico van maligniteiten in kinderen

(0)2019-12-11 14:29   ( Nieuws )

Dr. Marie HargreaveHet aantal kinderen dat wordt geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling neemt toe. Een retrospectieve cohortstudie in Denemarken heeft de associatie onderzocht tussen geboren worden na een vruchtbaarheidsbehandeling en het risico van maligniteiten in kinderen. Dr. Marie Hargreave (Kræftens Bekæmpelse, Kopenhagen) en collega’s publiceren de studie online in JAMA.1

De studie includeerde 1.085.172 kinderen die tussen begin 1996 en eind 2012 in Denemarken geboren werden, van wie de ouders informatie gaven over al of niet gebruik van vruchtbaarheidsbehandeling. Verreweg de meeste kinderen (n=1.000.072; 91%) werden geboren zonder vruchtbaarheidsbehandeling, terwijl 3356 kinderen werden geboren na terugplaatsen van ingevroren embryo’s, en 81.744 na andere vruchtbaarheidsbehandelingen.

Tijdens de follow-up van begin 1996 tot eind 2015 (12,2 miljoen persoonsjaren, gemiddeld 11,3 jaar) werd childhood cancer gediagnostiseerd in 2217 kinderen. De incidentie van maligniteiten in de kinderen was 17,5 per 100.000 voor kinderen die geboren waren zonder vruchtbaarheidsbehandeling, en 44,4 per 100.000 voor kinderen die geboren waren na frozen embryo transfer (HR 2,43; 95%-bti 1,44-4,11). Het verschil werd vooral gedreven door verhoogd risico van leukemie. Andere typen vruchtbaarheidsbehandeling waren niet significant geassocieerd met verhoogd risico van maligniteiten in de kinderen.

De onderzoekers concluderen dat onder kinderen geboren in Denemarken gebruik van frozen embryo transfer geassocieerd was met een gering maar statistisch significant verhoogd risico van maligniteiten. Deze associatie werd niet gezien voor gebruik van andere typen vruchtbaarheidsbehandeling.

1.Hargreave M, Jensen A, Hansen MK et al. Association between fertility treatment and cancer risk in children. JAMA 2019;322:2203-2210

Summary: A retrospective cohort study in Denmark found that children born after the use of frozen embryo transfer had a small but statistically increased risk of childhood cancer. This association was not found for the use of other types of fertility treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren