Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen vruchtbaarheidsbehandeling en risico’s van ovarium-, mamma-, en corpus uteri carcinoom


Prof. Alastair SutcliffeHet is denkbaar dat assisted reproduction vanwege blootstelling aan suprafysiologische niveaus van hormonen en meerdere ovariumpuncties geassocieerd is met verhoogd risico van gynecologische maligniteiten. Prof. Alastair Sutcliffe (University College London, UK) en collega’s hebben een bevolkingsgebaseerde studie uitgevoerd om deze associatie te onderzoeken. Ze publiceren de studie online in BMJ.1

De studie includeerde alle vrouwen die tussen begin 1991 en eind 2010 vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen (n=255.786). De totale follow-up was 2.257.789 persoonsjaren. Op basis van incidentie in de algemene bevolking werden tijdens de follow-up in het cohort 146,9 gevallen van corpus uteri carcinoom verwacht; het waargenomen aantal was 164; wijzend op een niet statistisch significant verhoogd risico (SIR 1,12; 95%-bti 0,95-1,30). In het cohort werd evenmin een verhoogde incidentie gezien van overall mammacarcinoom (2578 waargenomen versus 2641,2 verwacht; SIR 0,98; 95%-bti 0,94-1,01) of invasief mammacarcinoom (2272 waargenomen versus 2371,4 verwacht; SIR 0,96; 95%-bti 0,92-1,00). Er was wel een verhoogd risico van in situ mammacarcinoom (291 waargenomen versus 253.5 verwacht; SIR 1,15; 95%-bti 1,02-1,29; absolute excess risk 1,7 gevallen per 100.000 persoonsjaren), geassocieerd met verhoogd aantal behandelingscycli (p=0,03). Er was in het cohort ook een verhoogd risico van ovariumcarcinoom (405 waargenomen versus 291,82 verwacht; SIR 1,39; 95%-bti 1,26-1,53; AER 5 gevallen per 100.000 persoonsjaren. Dit verhoogde risico was beperkt tot vrouwen met endometriose, of lage pariteit, of beide.

De onderzoekers concluderen dat de studie geen associatie heeft gevonden tussen vruchtbaarheidsbehandeling en het risico van corpus uteri of invasief mammacarcinoom

1.Williams CL, Jones ME. Swerdlow AJ et al. Risks of ovarian, breast, and corpus uteri cancer in women treated with assisted reproductive technology in Great Britain, 1991-2010: data linkage study including 2.2 million person years of observation. BMJ 2018;362:k2644

Summary: A British study of more than 250,000 women (2,257,789 person years’ follow-up) found no association of assisted reproduction with risks of invasive breast and corpus uteri cancer. There was a small increased risk of ovarian tumors which could be due to patient characteristics rather than assisted reproduction itself.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren