Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen ziekte van Alzheimer en risico van maligniteiten in Zuid-Korea

(0)2023-09-19 12:00   ( Nieuws )

Tags

AD  cancer risk  

Studies van associaties tussen de ziekte van Alzheimer en risico’s van maligniteiten hebben tegenstrijdige resultaten laten zien. Een retrospectieve cohortstudie in Zuid-Korea heeft deze associaties geïnventariseerd. Dr. Mi Jung Kwon (Hallym University College of Medicine, Anyang) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1De studie includeerde 24.664 patiënten met een nieuwe AD-diagnose en vrij van maligniteiten tussen begin 2002 en eind 2019, en 98.656 voor leeftijd, geslacht, inkomen, en woonplaats 1:4 gematchte niet-AD patiënten. De deelnemers werden gevolgd voor de ontwikkeling van maligniteiten tot eind 2019. Panel A laat zien dat de incidentie van alle maligniteiten significant lager was in de AD-groep dan in de controlegroep (11,63 versus 16.48 per 1000 persoonsjaren; p<0,0001). De overige panels en deze figuur laten zien dat de AD-groep ook significant lagere incidentie had van maag-, schildklier-, colorectaal-, long-, lever-, blaas-, pancreas-, en galwegcarcinoom.

De onderzoekers concluderen dat in Zuid-Korea AD geassocieerd is met verlaagd risico van maligniteiten.

1.Kang HS, Kim JH, Lim H et al. Alzheimer’s disease and different types of cancer likelihood: unveiling disparities and potential protective effects in a Korean cohort study. Cancers 2023;15:4615

Summary: A retrospective cohort study in South Korea found that patients with Alzheimer’s disease had a lower risk of cancer when compared with the general population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren