Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van adjuvante chemotherapie met overleving van vrouwen met klein kliernegatief TNBC


Prof. Anurag SinghDe rol van chemotherapie voor klein (pT1) kliernegatief triple-negatief mammacarcinoom (TNBC) is tot op heden niet prospectief onderzocht. Een analyse van de National Cancer Database heeft de impact van adjuvante chemotherapie op overall survival van vrouwen met pT1aN0 of pT1bN0 TNBC geïnventariseerd. Prof. Anurag Singh (Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo NY) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 16.180 vrouwen met een mediane leeftijd 61 jaar (IQR 52-69) met een diagnose pT1aN0 of pT1bN0 TNBC tussen begin 2010 en eind 2015. Onder deze patiënten waren er 9498 die wel en 6682 die geen adjuvante chemotherapie kregen. De mediane follow-up was 41,6 maanden (IQR 24,3-62,0). In multivariate analyse onder alle patiënten was chemotherapie niet geassocieerd met verbetering van de OS (HR 0,99; p=0,92). Interactie-analyse liet zien dat het effect van chemotherapie op OS geassocieerd was met tumorgrootte (p<0,001) en leeftijd (p<0,001). Chemotherapie was geassocieerd met slechtere mortaliteit onder patiënten met pT1a tumoren (HR 1,46; p<0,001) en onder patiënten jonger dan 50 jaar (HR 1,77; p=0,04), maar met betere OS onder patiënten met pT1b tumoren (HR 0,74; p<0,001). De figuur toont de associaties in voor propensity score gematchte analyse. In multivariate analyse was chemotherapie geassocieerd met slechtere mortaliteit onder patiënten die jonger waren dan 50 jaar en pT1a tumoren hadden (HR 3,11; p=0,001) maar met betere OS onder patiënten die 50 jaar of ouder waren en pT1b tumoren hadden (HR 0,72; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat de impact van adjuvante chemotherapie op overleving van pT1N0 TNBC uiteenliep tussen pT1a en pT1b, en eveneens tussen patiënten jonger dan 50 jaar en patiënten ouder dan 49 jaar.

1.Oladeru OT, Singh AK, Ma SJ. Association of adjuvant chemotherapy with overall survival among women with small, node-negative, triple-negative breast cancer. JAMA Network Open 2020;3:e2016247

Summary: Analysis of the National Cancer Database evaluated adjuvant chemotherapy for pT1N0 TNBC. Chemotherapy was associated with better OS in patients aged 50 years of older who had pT1b tumors, but with worse OS in patients younger than 50 years who had pT1a tumors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren