Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van arseengehalten in het bloed met risico van maligniteiten in Poolse vrouwen: prospectieve studie


Prof. Jan LubińskiArseen is in hoge concentraties een bekend carcinogeen, maar de relatie tussen arseen in omgevingsconcentraties en het risico van maligniteiten is alleen onderzocht in populaties met hoge endemische blootstelling. Een prospectieve studie in Noord-Polen, waar de omgevingsgehalten van arseen in de normale range liggen, heeft de associatie onderzocht tussen bloedgehalten van arseen en het risico van ontwikkeling van mammacarcinoom of andere typen maligniteiten in vrouwen. Prof. Jan Lubiński (Uniwersytetu Medycznego, Szczecin) en collega’s publiceren de studie online in het International Journal of Cancer.1

Tussen begin 2010 en eind 2017 includeerde de studie 1702 gezonde vrouwen in de leeftijd van veertig jaar of ouder. Bij inclusie stonden de deelneemsters bloedmonsters af, waarin de onderzoekers door middel van massaspectrometrie het arseengehalte bepaalden. Tijdens gemiddeld 4,5 jaar follow-up (range 0,7-7,3 jaar) werden in het cohort 110 incidente maligniteiten vastgesteld, waaronder 68 borstmaligniteiten. Vrouwen in het hoogste kwartiel van het bloedarseengehalte hadden vergeleken met vrouwen in het laagste kwartiel een dertienvoudig verhoogd risico van mammacarcinoom (HR 13,2; 95%-bti 4,02-43,0) en alle maligniteiten (HR 13,3; 95%-bti 4,78-37,0).

De onderzoekers concluderen dat bloedarseengehalte een bruikbare predictieve marker kan zijn van het risico van maligniteiten in vrouwen.

1.Marciniak W, Derkacz R, Muszyńska M et al. Blood arsenic levels and the risk of familial breast cancer in Poland. Int J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A prospective study in a cohort of women in North Poland (n=1,702; average follow-up 4.5 years) found an association between blood arsenic levels and the risk of developing breast cancer (Q4 vs Q1 HR 13.2; 95% CI 4.02-43.0) and all incident cancers (Q4 vs Q1 HR 13.3; 95% CI 4.78-37.0).


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren