Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van aspirine- en NSAID-gebruik met risico van verschillende moleculaire subtypen van colorectaalcarcinoom


Dr. Efrat AmitayIn eerdere studies zijn inverse associaties gezien tussen regelmatig gebruik van aspirine of NSAIDS met het risico van colorectaalcarcinoom. CRC is echter een heterogene ziekte. Een Duitse bevolkings-gebaseerd patiënt-controlestudie heeft onderzocht of de relatie tussen aspirine- of NSAID-gebruik met het risico verschilt voor de afzonderlijke moleculaire subtypen van CRC. Dr. Efrat Amitay (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of the National Cancer Institute.1

De studie includeerde 2444 patiënten met een eerste CRC-diagnose en 3130 gezonde controlepersonen. De onderzoekers bepaalden in tumormonsters majeure pathologische kenmerken, te weten microsatellietinstabiliteit (MSI), CpG island methylator fenotype, BRAF-mutaties, en KRAS-mutaties. Informatie over vroeger en huidig gebruik van aspirine/NSAIDs werd verzameld met gestandaardiseerde interviews.

De analyse laat zien dat regelmatig gebruik van NSAIDs geassocieerd was met verlaagd risico van CRC als de tumoren MSS waren (OR 0,66; 95%-bti 0,57-0,77), of BRAF-wildtype (OR 0,67; 95%-bti 0,58-0,78), of KRAS-wildtype (OR 0,68; 95%-bti 0,58-0,80). Regelmatig NSAID-gebruik was minder sterk, en in de meeste gevallen niet statistisch significant, geassocieerd met het risico van MSI-H, BRAF-gemuteerd, of KRAS-gemuteerd CRC. Meer-gedetailleerde analyses van het risico van MSI-H CRC wezen uit dat regelmatig gebruik van NSAIDs geassocieerd was met een veel sterkere risicoreductie in afwezigheid van BRAF- of KRAS-mutaties (OR 0,34; 95%-bti 0,18-0,65) dan in aanwezigheid van deze mutaties (p voor heterogeniteit <0,001). Voor aspirinegebruik werden vergelijkbare associaties gezien als voor NSAID-gebruik.

De onderzoekers concluderen dat de studie variatie heeft laten zien in risicoreductie van verschillende CRC-subtypen door gebruik van NSAIDs of aspirines.

1.Amitay E, Carr P, Jansen L et al. Association of aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs with colorectal cancer risk by molecular subtypes. J Natl Cancer Inst 2018; epub ahead of print

Summary: A German population-based case control study (2444 cases with a first CRC diagnosis and 3130 healthy controls) found variation in risk reduction of CRC subtypes following regular use of NSAIDs or aspirin. Regular NSAID/aspirin use was more strongly associated with reduction of risk of MSI-high CRC without KRAS or BRAF mutation than of other subtypes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren