Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van baseline cardiovasculaire fitheid en spierkracht met voltooiing van chemotherapie voor mammacarcinoom


Prof. Kerry CourneyaHet is denkbaar, maar niet bewezen, dat mammacarcinoompatiënten met betere fysieke conditie hogere waarschijnlijkheid hebben van het voltooien van adjuvante chemotherapie. Een gepoolde analyse van twee multicenterstudies in Canada heeft onderzocht of baseline inspannings- en gezondheidsgerelateerde-fitheidsvariabelen voltooiing van adjuvante chemotherapie voor vroeg-stadium mammacarcinoom voorspellen. Prof. Kerry Courneya (University of Alberta, Edmonton) en collega’s publiceren de analyse vandaag in Breast Cancer Research and Treatment.1

De analyse includeerde 543 patiënten voor aanvang van adjuvante chemotherapie voor vroeg-stadium mammacarcinoom. Tot de verzamelde informatie behoorden lichaamssamenstelling, cardiovasculaire fitheid, spierkracht, en patiënt-gerapporteerd fysiek functioneren en inspanningsgedrag. Voltooiing van chemotherapie werd beoordeeld aan de hand van de gemiddelde relatieve doseringsintensiteit (RDI) vergeleken met het geplande regime, met RDI tenminste 85% als criterium voor voltooiing.

RDI 85% of hoger werd bereikt door 432 patiënten (79,6%). De figuur laat zien dat de patiënten in de hoogste 20% versus de laagste 80% van de absolute VO2peak significant hogere waarschijnlijkheid hadden van het bereiken van RDI 85% (89,0% versus 77,2%; ORadj 2,06; p=0,031), en dat ook de patiënten in de hoogste 80% versus de laagste 20% van spierkracht significant hogere waarschijnlijkheid hadden van het bereiken van RDI 85% (81,5% versus 71,4%; ORadj 1,80; p=0,021).

De onderzoekers concluderen dat hogere baseline cardiovasculaire fitheid en spierkracht geassocieerd waren met hogere waarschijnlijkheid van het voltooien van adjuvante chemotherapie voor vroeg-stadium mammacarcinoom. Prechemotherapie aërobische of krachttrainingsinterventies kunnen wellicht bijdragen aan verbetering van de tolerabiliteit van de behandeling en de uitkomsten.

1.An K-Y, Arthuso FZ, Kang D-W et al. Exercise and health-related fitness predictors of chemotherapy completion in breast cancer patients: pooled analysis of two multicenter trials. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: Pooled analysis of two large, multicenter, exercise trials investigated the association of pre-chemotherapy measures of exercise and health-related fitness with completion of adjuvant chemotherapy for early stage breast cancer. The analysis showed that higher baseline cardiovascular fitness and muscular strength were associated with higher rates of chemotherapy completion. Aerobic and/or strength training interventions prior to chemotherapy may improve treatment tolerability and outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren