Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van biologisch actief ijzer met uitkomsten van alloHCT voor AML en MDS

(0)2018-04-06 12:01   ( Nieuws )

Tags

ALLIVE-studie  

Prof. Uwe PlatzbeckerEr is geen consensus over de impact van systemische ijzeroverbelasting op uitkomsten van allogene HCT. De prospectieve multicenter (vijf centra in Duitsland) observationele studie ALLIVE onderzocht de predictieve waarde van niveaus van opgeslagen ijzer (ijzergehalte van de lever) en biologisch actief ijzer (enhanced labile plasma iron; eLPI) voor de uitkomsten van alloHCT voor AML of MDS. Prof. Uwe Platbecker (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

De studie includeerde 112 AML- en MDS-patiënten die alloHCT ondergingen na cytotoxische conditionering gedurende mediaan 6 dagen. Het ijzergehalte van de lever werd voor de transplantatie bepaald met MRI, en eLPI in serum werd bepaald met de FeROS eLPI-kit; waarden hoger dan 0,4 μmol/l werden beschouwd als verhoogd eLPI. Serum eLPI-gehalten namen tijdens de conditionering snel toe, en 73% van de patiënten had op de dag van de transplantatie verhoogd eLPI. Patiënten met een pretransplantatie leverijzergehalte hoger dan 125 μg/g hadden verhoogde incidentie van non-relapse mortaliteit (20% na honderd dagen) vergeleken met patiënten met lagere gehalten (7%; p=0,039). Patiënten met verhoogd baseline eLPI hadden ook significant verhoogde incidentie van non-relapse mortaliteit (33% na honderd dagen) dan patiënten met normaal baseline eLPI (7%; p=0,00034).

De onderzoekers concluderen dat eLPI een biologische mediator van ijzer-gerelateerde toxiciteit zou kunnen zijn in patiënten die alloHCT ondergaan voor AML of MDS. Er is behoefte aan studies van peritransplantationele eLPI-scavenging strategieën in patiënten met systemische ijzeroverbelasting.

1.Wermke M, Eckholdt J, Götze KS et al. Enhanced labile plasma iron and outcome in acute myeloid leukaemia and myeloplastic syndrome after allogeneic haemopoietic cell transplantation (ALLIVE): a prospective, multicentre, observational trial. Lancet Haematol 2018; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren