Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van BMI met profijt van metformine plus EGFR-TKI voor gevorderd longadenocarcinoom

(0)2022-01-15 13:00   ( Nieuws )

Dr. Oscar ArrietaEr is geen consensus over de synergie tussen EGFR-TKIs en metformine voor gevorderd longadenocarcinoom omdat fase 2-studies conflicterende resultaten hebben laten zien. Er zijn verscheidene oorzaken geopperd voor dit gebrek aan consistentie, waaronder interstudie verschillen in patiëntkenmerken en dosering van metformine. Een nog niet geëvalueerde factor is de mogelijkheid dat het profijt van metformine afhankelijk is van body mass index van de patiënt. Een post-hoc secundaire analyse van een prospectieve fase 2-studie heeft deze optie onderzocht. Dr. Oscar Arrieta (Instituto Nacional de Cancerologia, Mexico) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

De studie (NCT03071705) includeerde patiënten met EGFR-variant positief gevorderd NSCLC, die werden gerandomiseerd naar alleen EGFR-TKI of EGFR-TKI met concurrent metformine 500 mg tweemaal daags. De mediane BMI van de patiënten was 24 kg/m2. Er waren 133 patiënten met complete informatie, die werden geïncludeerd in de nu gepubliceerde analyse. De 70 patiënten een BMI 24 kg/m2 of hoger hadden betere PFS in de metformine-arm dan in de controle-arm (15,83 maanden versus 8,34 maanden; HR 0,47; p=0,003). Dit effect werd niet gezien onder de 63 patiënten met BMI lager dan 24 kg/m2 (7,88 maanden versus 10,31 maanden; p=0,65). Patiënten met een BMI 24 kg/m2 of hoger hadden betere overall survival in de metformine-arm dan in de controle-arm (31,44 maanden versus 18,00 maanden; p=0,04); wederom een effect dat niet gezien werd onder de patiënten met BMI lager dan 24 kg/m2 (20,46 maanden versus 27,99 maanden; p=0,68).

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat onder patiënten met gevorderd EGFR-gemuteerd longadenocarcinoom toevoeging van metformine aan EGFR-TKI alleen PFS- en OS-profijt leverde voor de patiënten met BMI hoger dan 24 kg/m2.

1.Arrieta O, Zatarain-Barró, Turcott JG et al. Association of BMI with benefit of metformin plus epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors in patients with advanced lung adenocarcinoma. A secondary analysis of a phase 2 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Post-hoc secondary analysis of a randomized phase 2 study found that addition of metformin to EGFR-TKIs for advanced EGFR-altered NSCLC did result in PFS and OS advantage among patients with BMI 24 kg/m2 or higher but not among patients with lower BMI.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren