Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van CD123-expressie met hoog-risico kenmerken van AML in kinderen


Dr. Adam LambleHoge CD123-expressie van AML is in volwassen patiënten geassocieerd met hoog-risico ziektekenmerken. Het is niet bekend of dit ook het geval is voor pediatrisch AML. Een analyse in het cohort van de fase 3-studie AAML1031 van de Children’s Oncology Group heeft deze associatie onderzocht. Dr. Adam Lamble (University of Washington, Seattle) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 1040 uniform-behandelde kinderen (bortezomib plus conventionele chemotherapie) met nieuw-gediagnostiseerd AML. Met multidimensionele flowcytometrie bepaalden de onderzoekers CD123-eiwitexpressie op AML-blasten in de diagnostische beenmergmonsters. De patiënten werden gestratificeerd als laag-risico of hoog-risico op basis van leukemie-geassocieerd cytogenetische en moleculaire veranderingen, en op basis van niveau van meetbare residuele ziekte aan het eind van de inductie.

Het kwartiel patiënten (n=260) met de hoogste CD123-expressie had vergeleken met de drie overige kwartielen hogere prevalentie van hoog-risisoc KMT2A-rearrangements (p<0,001) en FLT3-ITD mutaties (p<0,001) en lagere prevalentie van laag-risico t(8,21), inv(16) en CEBPA-mutaties (p<0,001 voor alle associaties). De patiënten in de drie laagste kwartielen van CD123-expressie hadden vergelijkbaar risico van relapse, gebeurtenisvrije overleving, en overall survival. Patiënten in het hoogste kwartiel hadden significant hoger risico van relapse (53% versus 39%; p<0,001), lager EFS-percentage (49% versus 69%; p<0,001), en lager OS-percentage (32% versus 50%; p<0,001) vergeleken met de patiënten in de drie laagste kwartielen. In multivariate analyse gecorrigeerd voor alle bekende hoog-risico cytogenetische en moleculaire markers bleef CD123-expressie onafhankelijk significant geassocieerd met uitkomsten.

De onderzoekers concluderen dat CD123-expressie sterk geassocieerd is met ziekte-relevante cytogenetische en moleculaire veranderingen en uitkomsten van AML in kinderen.

1.Lamble AJ, Eidenschink Brodersen L, Alonzo TA et al. CD123 expression is associated with high-risk disease characteristics in childhood acute myeloid leukemia: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Analyses in the cohort of the phase 3 AAML1031 study by the Children’s Oncology Group found that in children with newly diagnosed AML increased CD123 surface expression was associated with high-risk disease characteristics and poor outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren