Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van congenitale hartziekte in kinderen en jongvolwassenen met risico van maligniteiten

(0)2019-07-06 12:01   ( Nieuws )

Dr. Zacharias MandalenakisDe incidentie van maligniteiten in de groep volwassen patiënten met congenitale hartziekte (CHD) is hoger dan in de algemene bevolking. CHD is per definitie aanwezig vanaf de geboorte, maar het is niet bekend op welke leeftijd de verhoging van het risico van maligniteiten waar te nemen is. Een studie van de Universiteit van Gothenburg (Zweden) heeft de associatie van CHD met het risico van maligniteiten in kinderen en jongvolwassenen (geboren tussen 1970 en 1994) onderzocht. Dr. Zacharias Mandalenakis en collega’s publiceren de studie online in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 21982 Zweedse kinderen en jongvolwassenen (tot en met de leeftijd van veertig jaar) met CHD, en voor elk van deze patiënten tien voor geboortejaar, geslacht en provincie (althans county) gematchte controlepersonen zonder CHD (n=219.816). Onder de patiënten met CHD was de gemiddelde leeftijd bij follow-up 26,6 ± 8,4 jaar; en 51,6% waren mannen. Onder de controlepersonen was de gemiddelde leeftijd bij follow-up 28,5 ± 9,1 jaar; en eveneens 51,6% waren mannen. Tijdens de follow-up van 1970 tot en met 2010 werd een maligniteit gediagnostiseerd in 428 CHD-patiënten (2,0%) en 2072 controlepersonen (0,9%). De overall hazard ratio voor een maligniteit (CHD versus controle) was 2,24 (95%-bti 2,01-2,48). Het risico verschilde niet significant tussen mannen en vrouwen. De HR nam wel significant toe met geboortejaar; voor personen geboren in 1990-1994 was de HR 3,37 (95%-bti 2,60-4,35).

De onderzoekers concluderen dat kinderen en jongvolwassenen met CHD vergeleken met gezonde controlepersonen een verhoogd risico hadden van het ontwikkelen van een maligniteit, en dat deze risicoverhoging het grootst was in personen in het meest recente geboortecohort. Systematische screening op maligniteiten voor deze groep patiënten met verhoogd risico zou kunnen worden overwogen.

1.Mandalenakis Z, Karazisi C, Skoglund K et al. Risk of cancer among children and young adults with congenital heart disease compared with healthy controls. JAMA Network Open 2019;2:e196762

Summary: A study in Sweden found that children and young adults with congenital heart disease had an increased risk of developing cancer compared with healthy matched controls, and the risk was highest among patients with CHD from the most recent birth cohort. Systematic screening for cancer could be considered for young patients with congenital heart disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren