Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van consistente fysieke activiteit en neurocogniteive problemen in volwassen overlevers van childhood cancer


Dr. Kim EdelsteinHet is denkbaar dat fysieke activiteit (PA) geassocieerd is met verlaagde incidentie van neurocognitieve problemen in volwassen overlevers van maligniteiten tijdens de jeugd. Een analyse in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study heeft deze hypothese getoetst. Dr. Kim Edelstein (Prisncess Margaret Cancer Centre, Toronto) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

De analyse includeerde 12.123 tenminste vijf-jaar overlevers met een diagnose tussen 1970 en 1999 (mediane leeftijd bij diagnose 7 jaar; range 0-21), tijd sinds diagnose op baseline van de analyse 16 jaar (range 6-30), en 720 van hun siblings. Informatie over de PA werd geïnventariseerd op baseline, en informatie over PA en neurocognitieve data werden mediaan 7 (range1-12) en 12 (9-14) jaar later. Consistentie van PA werd gedefinieerd als combinatie van tenminste 75 minuten inspannende of 150 minuten per week matige activiteit op alle drie de tijdstippen.

Overlevers hadden lagere waarschijnlijkheid dan siblings consistente PA te rapporteren (28,1% versus 33,6%) en hogere waarschijnlijkheid problemen te rapporteren in Task Efficiency (gemiddelde T-scores ± SD 50,0 ± 0,4 voor siblings; 61,4 ± 0,4 voor overlevers CNS-maligniteiten; 53,3 ± 0,3 voor niet-CNS overlevers), Emotion Regulation (siblings 51,4 ± 0,4; CNS 54,5 ± 0,3; non-CNS 53,4 ± 0,2), en Memory (siblings 50,8 ± 0,4; CNS 58,9 ± 0,4; non-CNS 53,5 ± 0,2) met significante verschillen voor alle vergelijkingen (p<0,001). De score voor het eindpunt Organization waren eveneens slechter voor overlevers van CNS-maligntiteiten (52,8 ± 0,3) dan voor siblings (49,9 ± 0,4; p<0,001). Na correctie voor leeftijd bij diagnose, leeftijd bij beantwoorden van vragenlijsten, emotionele distress, en blootstelling aan behandeling voor de maligniteit, was consistente PA vergeleken met consistente inactiviteit geassocieerd met minder neurocognitieve problemen en sterkere neurocognitieve verbeteringen in de tijd onder overlevers van zowel de CNS- als niet-CNS maligniteiten . Body mass index en chronische gezondheidsaandoeningen medieerden de associaties tussen PA en neurocognitieve uitkomsten slechts in geringe mate.

De onderzoekers concluderen dat volwassen overlevers van maligniteiten tijdens de jeugd die meer consistente PA rapporteerden minder neurocognitieve problemen hadden en sterkere verbeteringen van deze problemen in de loop van de tijd.

1.Barlow-Krelina E, Chen Y, Yasui Y et al. Consistent physical activity and future neurocognitive problems in adult survivors of childhood cancers: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis in the cohort of the Childhood Cancer Survivor Study found that adult survivors who reported more consistent physical activity had fewer neurocognitive problems many years after treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren