Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van consumptie van fruit en groenten met incidentie van mammacarcinoom


Dr. Heather EliassenDr. Heather Eliassen (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s hebben een analyse uitgevoerd van de associatie van de consumptie van fruit en groenten met de incidentie van mammacarcinoom. Ze publiceren de analyse online in het International Journal of Cancer.1 De analyse is gebaseerd op gegevens van 182.145 vrouwen in de Nurses’ Health Study (follow-up 32 jaar) en de Nurses’ Health Study II (follow-up 22 jaar). Bij inclusie en iedere drie of vier jaar tijdens de follow-up gaven de deelneemsters informatie over hun voedingsgewoonten door het beantwoorden van gevalideerde voedingsvragenlijsten.

Tijdens de follow-up werd incident invasief mammacarcinoom in de twee cohorten gezien in 10.911 deelneemsters. Hogere consumptie van totaal fruit en groenten, met name kruisbloemige en geel/oranje groenten, was geassocieerd met significant lagere incidentie van mammacarcinoom (meer dan 5,5 versus 2,5 of minder porties per dag HR 0,89; p trend=0,005). Consumptie van totaal groenten was speciaal geassocieerd met lager risico van ER-negatieve tumoren (per 2 additionele porties per dag HR 0,85; p heterogeniteit=0,02).Onder moleculaire subtypen was hogere consumptie van totaal fruit en groenten het sterkst geassocieerd met lager risico van HER2-verrijkt (HR 0,78; 95%-bti 0,66-0,92), basal-like (HR 0,85; 95%-bti 0,73-0,99), en luminal A (HR 0,94; 95%-bti 0,89-0,99), maar niet luminal B tumoren (p heterogeniteit = 0,03).

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat hogere consumptie van fruit en groenten, met name kruisbloemige en geel/oranje groenten, geassocieerd kan zijn met verlaging van het risico van mammacarcinoom, met name van de meer agressieve tumoren.

1.Farvid MS, Chen WY, Rosner BA et al. Fruit and vegetable consumption and breast cancer incidence: repeated measures of 30 years of follow-up. Int j Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the Nurses’ Health Study and Nurses’ Health Study II suggests that higher intake of fruits and vegetables, specifically cruciferous and yellow/orange vegetables, may reduce the risk of breast cancer, especially breast cancer more likely to be aggressive.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren