Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van COVID-19 mRNA-vaccin met ipsilaterale axillaire-lymfeklierreactiviteit


Dr. Mehmet Emin AdinIntramusculaire COVID-19 mRNA vaccinatie kunnen axillaire-lymfeklierreactiveit induceren die ten onrechte kan worden toegeschreven aan een maligne abnormaliteit, resulterend in onnodige interventie. Reactiviteit vanwege maligniteit kan ook ten onrechte worden toegeschreven aan de vaccinatie, met als ongewenst gevolg uitstel van behandeling. Een studie van Yale School of Medicine (New Haven CT) heeft met Moderna en Pfizer COVID-19 mRNA-vaccins samenhangende axillaire lymfeklierreactiviteit waargenomen met 18F-FDG PET/CT geïnventariseerd. Dr. Mehmet Emin Adin en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De onderzoekers screenden alle 1290 patiënten die tussen 11 december 2020 en 1 maart 2021 FDG-PET/CT scans ondergingen in het ziekenhuis van Yale. Onder deze patiënten waren er 68 die tenminste één dosis van een COVID-19 vaccin hadden gekregen. Zevenenzestig van deze patiënten ondergingen PET/CT vanwege oncologische indicaties, waaronder geen gevallen van adenopathie ipsilateraal met de vaccinatieplaats. Ipsilaterale axillaire-lymfeklierreactiviteit (meer intense FDG-PET/CT activiteit dan het mediastinale bloed) werd waargenomen in 9 van 68 patiënten (13%). Na de eerste vaccinatie werd reactiviteit gezien in 2 van 41 patiënten (5%) en na de tweede vaccinatie in 7 van 27 patiënten (26%): 3 met het Pfizer-vaccin (15%) en 4 met het Moderna-vaccin (57%). Op CT-scans waren de axillaire lymfeklieren vergroot (korte as 10 mm of groter) in één van 59 patiënten (2%) met niet-reactieve klieren en in vijf van negen patiënten (56%) met reactieve klieren. FDG-activiteit op de injectieplaats werd gezien in 6 van 51 patiënten (12%) met Pfizer en 2 van 17 patiënten (12%) met Moderna.

De onderzoekers concluderen dat ipsilaterale axillaire nodale activiteit niet ongebruikelijk is na intramusculaire toediening van COVID-19 mRNA vaccins, meer na de tweede dosis dan na de eerste, en meer met het Moderna- dan met het Pfizer-vaccin.

1.Adin ME, Isufi E, Kulon M et al. Association of COVID-19 mRNA vaccine with ipsilateral axillary lymph node reactivity on imaging. JAMA Oncol 2021.1794

Summary: A study at Yale School of Medicine found that ipsilateral axillary nodal reactivity is commonly seen after intramuscular administratie of COVID-19 mRNA vaccines, more so after the second dose than after the first, and more commonly with the Moderna than the Pfizer vaccine.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren