Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van CRP-flare respons met oncologische uitkomsten van nivolumab voor mRCC


Dr. Kazutaka SaitoDynamische verandering van CRP-niveaus is een prognostische factor voor metastatisch niercelcarcinoom (mRCC) dat met tyrosinekinaseremmers (TKIs) wordt behandeld. Een studie in Japan heeft de associatie van CRP-respons met oncologische uitkomsten onderzocht van nivolumab-behandeld mRCC. Dr. Kazutaka Saito (Medische Universiteit, Tokio) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De onderzoekers voerden een retrospectieve analyse uit van 42 patiënten die nivolumab kregen als tweede- of laterelijns behandeling voor mRCC. Alle patiënten hadden eerder TKIs gekregen. De patiënten werden onderscheiden in drie groepen op basis van vroege CRP-kinetiek. Groep 1 (CRP-flare responders) bestond uit patiënten met tenminste verdubbeling van het CRP-niveau binnen een maand na start van de behandeling gevolgd door afname van het niveau tot minder dan baseline-niveau binnen drie maanden; groep 2 (CRP-responders) bestond uit patiënten met afname van het CRP-niveau tot tenminste 30% onder baseline-niveau binnen drie maanden, zonder aanvankelijke flare; en groep 3 (CRP-nonresponders) bestond uit de overige patiënten.

De mediane follow-up was 8 maanden. Het mediane baseline CRP-niveau was 23 mg/l. CRP-flare respons werd gezien in elf patiënten (26%), CRP-respons zonder flare in vijftien (36%), en CRP-nonrespons in zestien (38%). De maximale veranderingen in target-lesies in de drie groepen was gemiddeld -38%, -13%, en + 16% (p<0,001). De ORRs in de drie groepen waren 73%, 27%, en 6% (p<0,001). De mediane PFS was niet bereikt, 12 maanden, en 2,4 maanden (p=0,005), en de mediane OS was niet bereikt, niet bereikt, en 12 maanden (p=0,048). In multivariate analyse was vroege CRP-kinetiek een onafhankelijke voorspellende factor voor objectieve respons (p<0,001), PFS (p=0,004), en OS (p=0,006).

De onderzoekers concluderen de CRP-flare respons significant geassocieerd was met volume-afname van de tumor en betere oncologische uitkomsten van nivolumab-behandeld mRCC.

  • 1.Fukuda S, Saito K, Yasuda Y et al. Impact of C-reactive protein flare-response on oncological outcomes in patients with metastati renal cell carcinoma treated with nivolumab. J ImmunoTher Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in Japan found that among patients with mRCC treated with nivolumab, CRP flare-response was associated with significant tumor shrinkage and improved survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren