Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van ctDNA en CTCs na neoadjuvante chemotherapie met redicief van TNBC


Dr. Bryan SchneiderEen aanzienlijk percentage van de patiënten met vroeg-stadium triple-negatief mammacarcinoom krijgt neoadjuvante chemotherapie (NAC). Een vooraf-geplande secundaire analyse van een gerandomiseerde studie heeft de associaties onderzocht van circulerend tumor (ct)DNA en circulerende tumorcellen (CTCs) na NAC met het risico van ziekterecidief. Prof. Bryan Schneider (Indiana University, Indianapolis) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

BRE12-158 was een fase 2-studie die patiënten met vroeg-stadium TNBC en residuele ziekte na NAC randomiseerde naar genomisch-geleide therapie versus treatment of physician’s choice. Op het moment van randomisatie stonden de 196 patiënten (gemiddelde leeftijd 49,6 jaar; SD 11,1) bloedmonsters af, waarin voor de nu gepubliceerde analyse ctDNA en CTCs werden bepaald. ctDNA werd gedetecteerd in monsters van 142 patiënten, en CTCs in monsters van 123 patiënten. De onderzoekers bepaalden de associaties van detectie van ctDNA en CTCs met klinische uitkomsten.

Detectie van ctDNA was geassocieerd met significant slechtere DDFS (mediaan 32,5 maanden versus niet-bereikt in de patiënten zonder detecteerbaar ctDNA; HR 2,99; p=0,006). De 24-maands DDFS waarschijnlijkheid was 56% voor de ctDNA-positieve patiënten versus 81% voor de ctDNA-negatieve patiënten. Detectie van ctDNA was ook geassocieerd met slechtere DFS (HR 2,67; p=0,009) en OS (HR 4,16; p=0,002). Combinatie van ctDNA en CTCs leverde extra prognostische informatie. Patiënten die ctDNA-positief en CTC-positief waren hadden vergeleken met dubbel-negatieve patiënten slechtere DDFS (HR 5,29; p=0,009), DFS (HR 3,15; p=0,04), en OS (HR 8,60; p=0,007).

De onderzoekers concluderen dat detectie van ctDNA en CTCs na NAC voor vroeg-stadium TNBC geassocieerd was met significant slechtere uitkomsten.

1.Radovic M, Jiang G, Hancock BA et al. Association of circulating tumor DNA and circulating tumor cells after neoadjuvant chemotherapy with disease recurrence in patients with triple-negative breast cancer. Preplanned secondary analysis if the BRE12-158 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020.2295

Summary: A preplanned secondary analysis of a randomized clinical trial found that detection of ctDNA and CTCs after neoadjuvant chemotherapy for early-stage TNBC was independently associated with disease recurrence.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren