Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van cytomegalovirus-infectie en systemische inflammatie tijdens chirurgie met uitkomsten van sereus ovariumcarcinoom

(0)2020-11-09 13:00   ( Nieuws )

Dr. Melissa GellerInfectie met cytomegalovirus (CMV) is een veel voorkomende infectie die geassocieerd is met veranderingen in het immuunsysteem. Een studie van de University of Minnesota (Minneapolis) heeft de associatie van CMV-serostatus en systemische inflammatie ten tijde van chirurgie voor sereus ovariumcarcinoom (sOC) met uitkomsten geïnventariseerd. Dr. Melissa Geller en collega’s publiceren de studie in Gynecologic Oncology.1

De studie includeerde 106 patiënten die tussen begin 2006 en eind 2009 in Minneapolis chirurgie ondergingen voor sOC. Voor aanvang van de chirurgie werd in serummonsters CMV-IgG en CRP-gehalten bepaald. Met afsnijwaarde van 10 mg/l voor hoog versus laag CRP waren 40 patiënten CMV+/CRP+, 24CMV+/CRP-, 19 patiënten CMV-/CRP+, en 23 CMV-/CRP+. De CRP+ patiënten hadden hogere CA-125 niveaus (p=0,05) en hogere frequentie van suboptimale debulking (p=0,03); verder waren er geen significante verschillen tussen de groepen in demografische, chirurgische, en pathologische factoren. De CMV+/CRP+ groep had mediane recidiefvrije overleving 16,9 maanden (95%-bti 9,0-21,1) en mediane overall survival 31,7 maanden (95%-bti 25,0-48,7); significant slechter dan de CMV-/CRP- groep die mediane RFS 31,2 maanden (95%-bti 16,0-56,4) en mediane OS 63,8 maanden (95%-bti 50,7-87,0) had. De CMV+/CRP- groep had de langste mediane OS (89,3 maanden).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van CMV-positieve serostatus en hoge systemische inflammatie ten tijde van chirurgie voor sOC geassocieerd was met slechtere RFS en OS. CMV-positiviteit in afwezigheid van inflammatie zou beschermend kunnen zijn.

1.Wesley E, Uppendahl LD, Felices M et al. Cytomegalovirus and systemic inflammation at time of surgery is associated with worse outcomes in serous ovarian cancer. Gynecol Oncol 2020.10.029

Summary: A study at the University of Minnesota (Minneapolis) found that among women with serous ovarian cancer CMV-positive serostatus and high CRP at time of surgery were associated with worse RFS and OS compared with CMV-negative serostatus and low CRP, while the CMV+/CRP- group had the longest OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren