Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van darmmicrobiota en metabolieten met werkzaamheid van ICIs voor niet-resectabel levercelcarcinoom


Prof. Yi-Hsiang HuangImmuuncheckpointremmers (ICIs) zijn veelbelovende middelen voor niet-resectabel levercelcarcinoom (uHCC), maar er zijn geen biomarkers bekend van respons van uHCC op ICIs. Het is bekend dat het darmmicrobioom de tumorrespons op immuuntherapie kan moduleren, maar het is niet duidelijk of dit ook het geval is in patiënten met uHCC. Een studie van de Nationale Yang Ming Chiao Tung Universiteit (Taipei, Taiwan) heeft de associatie geïnventariseerd van samenstelling van het darmmicrobioom en metabolieten van de darmflora met werkzaamheid van ICIs voor uHCC. Prof. Yi-Hsiang Huang en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

Tussen mei 2018 en februari 2020 includeerde de prospectieve studie uHCC-patiënten, die voor aanvang van de ICI-behandeling fecesmonsters afstonden. De onderzoekers analyseerden in de monsters van 20 at random geselecteerde patiënten met radiologisch-bewezen objectieve respons (OR) en 21 patiënten met progressieve ziekte (PD) de samenstelling van de darmmicrobiota en metabolieten. Vanaf maart 2020 werden 33 patiënten als validatiecohort gerecruteerd. Fecesmonsters van 17 gezonde vrijwilligers werden geanalyseerd als controlecohort.

De onderzoekers zagen een significante dissimilariteit in pretreatment fecesbacteriën tussen patiënten met OR en patiënten met PD. Prevotella 9 was verrijkt in de PD-groep, terwijl Lachnoclostridium, Lachnospiraceae, en Veillonella verrijkt waren in de OR-groep. Onder de geanalyseerde metabolieten waren de gehalten van ursodeoxycholinezuur en ursocholinezuur significant hoger is de monsters van de OR-groep. De figuur laat zien dat in het validatiecohort de samenstelling van de darmmicrobiota significant geassocieerd was met progressievrije overleving en overall survival.

De onderzoekers concluderen dat samenstelling van het darmmicrobioom en door het microbioom geproduceerde galzuren geassocieerd waren met uitkomsten van immuuntherapie voor uHCC.

1.Lee P-C, Wu C-J, Hung Y-W et al. Gut microbiota and metabolites associate with outcomes of immune checkpoint inhibitor-treated unresectable hepatocellular carcinoma. J ImmunoTher Cancer 2022-004779

Summary: A prospective study in Taiwan found that among patients receiving immunotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma, fecal microbiota and bile acids were associated with outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren