Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van ER-status van mammcarcinoom met overleving onder Noordse vrouwen met BRCA2-mutaties


Prof. Laufey TryggvadottirProcessen die van invloed zijn op de overleving van mammacarcinoom onder vrouwen met een BRCA2-kiemlijnmutatie worden niet goed begrepen. Een studie in vier Noordse landen heeft de impact van ER-status van de tumoren op overleving van deze vrouwen onderzocht. Prof. Laufey Tryggvadottir (Universiteit van IJsland, Reykjavik) en collega’s publiceren de studie in het British Journal of Cancer.1

De studie includeerde 608 vrouwen met een BRCA2-mutatie en invasief mammacarcinoom. Ongeveer 77% van de carcinomen waren ER-positief, met ER-positiviteit in tumoren van 83% van patiënten jonger dan veertig jaar. ER-positieve ziekte had een hogere waarschijnlijkheid klierpositief te zijn dan ER-negatieve ziekte (59% versus 34%; p<0,001). De overlevingsanalyse includeerde 584 patiënten. Positieve ER-status was geassocieerd met betere overleving in de eerste vijf jaar na de diagnose (HR 0,49; p=0,03) maar was na het vijfde jaar geassocieerd met slechtere overleving (HR 1,91; p=0,03). Dit ongunstige effect van positieve ER-status was beperkt tot vrouwen die geen endocriene behandeling kregen (HR 2,36; p=0,01) en patiënten met intacte ovaria (HR 1,91; p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat het ongunstige effect van positieve ER-status op overleving van mammacarcinoom in BRCA2-mutatiedraagsters geassocieerd kan zijn met blootstelling aan door ovaria geproduceerde hormonen.

1.Olafsdottir EJ, Borg A, Jensen M-B et al. Breast cancer survival in Nordic BRCA2 mutation carriers – unconventional association with oestrogen receptor status. Br J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A study in four Mordic countries found that the adverse effect of a positive ER status of breast cancer in BRCA2 carriers was limited to women who dit not undergo endocrine treatment and patients with intact ovaries.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren