Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van expressie van immuungerelateerde genen met uitkomsten van osteosarcoom


Immuundysregulering van de gastheer is geassocieerd met het ontstaan van osteosarcoom. Een studie op basis van gegevens in The Cancer Genome Atlas heeft de associatie van expressie van immuungerelateerde genen (IRGs) met uitkomsten van osteosarcoom geïnventariseerd. Dr. Jiayan Wu (Tongji Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De onderzoekers downloaden transcriptoom RNA-sequencing data van osteosarcoom-monsters uit de TGCA-database voor 84 patiënten met complete klinische informatie (leeftijd, geslacht, locatie van de primaire tumor, metastasestatus bij diagnose, en overlevingstijd), en identificeerden IRGs waarvan de expressie geassocieerd was met overleving. De top 30 IRGs met p<0,005 werden gekozen als kandidaat-genen. Deze genen werden geïncorporeerd in de stapsgewijze multivariate Cox HR-regressie voor nadere selectie om uiteindelijk tot een risicoscore te komen. Op basis van de risicoscore werden de patiënten onderverdeeld in een hoog-risicogroep (n=42) en een laag-risicogroep (n=42).

De gemiddelde leeftijd van de 84 patiënten was 15,0 ± 4,8 jaar; 56,0% waren mannen; de gemiddelde follow-up tijd was 4,1 ± 2,8 jaar. Er werden veertien met overleving geassocieerde IRGs geïdentificeerd; met name genen die betrokken zijn bij vertering en absorptie van eiwitten. Patiënten in de hoog-risicogroep hadden slechtere overleving dan patiënten in de laag-risicogroep: tijdens de follow-up overleden 26 patiënten in de hoog-risicogroep (61,9%) versus één patiënt in de laag-risicogroep (2,4%). De risicoscore was gecorreleerd met immuuncelinfiltratie (B-cellen: r=0,331; p=0,002; macrofagen: r=0,410; p<0,001; CD8 T-cellen: r=0,230; p=0,04).

De onderzoekers concluderen dat de genetische associatiestudie heeft geresulteerd in een prognostisch model voor osteosarcoom op basis van IRG-expressieprofielen.

1.Liu W, Xi X, Qi Y, Wu J. Exploration of immune-related gene expression in osteosarcoma and association with outcomes. JAMA Network Open 2021;4:e2119132

Summary: A genetic association study using data in The Cancer Genome Atlas resulted in a prognostic modeling tool for osteosarcoma based on expression profiles of immune related genes. Among the patients in the high-risk group, 61.9% died during follow-up, compared with 2.4% of patients in the low-risk group (p<0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren