Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van expressie van LGR5 met peritoneaal recidief na curatieve resectie voor primair coloncarcinoom


Leucine-rich repeating G-protein-coupled receptor 5 (LGR5) is een cancer stem cell marker. Een studie van de Universiteit van Tokio heeft onderzocht of de expressie van LGR5 in geresecteerd coloncarcinoom geassocieerd is met het risico van peritoneaal recidief. Dr. Hiroshi Nagata en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

De studie includeerde 292 patiënten die tussen begin 1997 en eind 2015 in het ziekenhuis van de universiteit curatieve resectie ondergingen voor niet-metastatisch pT4 coloncarcinoom. De onderzoekers bepaalden in resectiemonsters immunohistochemisch de expressie van LGR5. Peritoneaal recidief was meer frequent in patiënten zonder tumorexpressie van LGR5 dan in patiënten met LGR5 expressie in de tumoren (27,5% versus 14,4%; p=0,037). Ook in multivariate analyse was afwezigheid van LGR5-expressie een onafhankelijke risicofactor voor peritoneaal recidief (HR 2,79; p=0,005), net als slechte differentiatie, lymfekliermetastase, preoperatief CEA hoger dan 5 ng/ml, en anastomotische lekkage.

De onderzoekers concluderen dat afwezigheid van LGR5-expressie in resectieweefsel na curatieve resectie voor pT4 coloncarcinoom geassocieerd was met verhoogd risico van peritoneaal recidief.

1.Nagata H, Ishihara S, Abe H et al. LGR5 expression predicts peritoneal recurrence after curative resection of primary colon cancer. Br J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study in Japan found that expression of leucine-rich repeating G-protein-coupled receptor 5 (LGR5) was inversely related with peritoneal recurrence after curative resection of non-metastatic pT4 colon cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren