Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van fysieke activiteit voor en na een diagnose ovariumcarcinoom met overleving


Dr. Shelley TworogerDe impact van fysieke activiteit op de uitkomst van ovariumcarcinoom is niet bekend. Een analyse in de cohorten van de Nurses’ Health Study en de Nurses’ Health Study II heeft de associatie van fysieke activiteit voor en na een diagnose ovariumcarcinoom met de overleving onderzocht. Dr. Shelley Tworoger (Moffit Cancer Center, Tampa FL) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Cancer.1

De analyse heeft betrekking op 1461 vrouwen die bij inclusie in de studie en middels regelmatige follow-up vragenlijsten informatie verstrekten over hun fysieke activiteit, en tijdens de follow-up gediagnostiseerd werden met ovariumcarcinoom. De ovariumcarcinoom-specifieke mortaliteit was niet geassocieerd met fysieke activiteit in de periode van acht tot één jaar voor de diagnose, zowel van overall ovariumcarcinoom (≥ 7,5 versus < 1 MET-uur per week: HR 0,96) en evenmin van hooggradig sereus/slecht-gedifferentieerde tumoren of niet-sereus/laaggradig sereuze tumoren (p voor heterogeniteit = 0,45). Fysieke actitiveit één tot vier jaar na de diagnose was wel geassocieerd met betere overleving (≥ 7,5 versus <1 MET-uur per week: HR 0,67; 95%-bti 0,48-0,94), met vergelijkbare associaties voor verschillende histotypen (p voor heterogeniteit = 0,53). Vergeleken met vrouwen die zowel voor als na de diagnose minder dan 7,5 MET-uren per week actief waren, hadden vrouwen die voor de diagnose wel maar na de diagnose niet langer meer dan 7,5 MET-uren per week actief waren een slechtere overleving (HR 1,49; 95%-bti 1,07-2,08).

De onderzoekers concluderen dat fysieke activiteit na, maar niet voor, een diagnose ovariumcarcinoom geassocieerd was met betere prognose.

1.Wang T, Townsend MK, Eliassen AH et al. Pre- and post-diagnosis leisure time physical activity and survival following diagnosis with ovarian cancer. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis in the cohorts of the Nurses’ Health Study and the Nurses’ Health Study II found that physical activity after, but not before, ovarian cancer diagnosis was associated with better prognosis.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren