Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van fysieke activiteit voor, tijdens, en na chemotherapie voor mammacarcinoom met cognitief functioneren


Dr. Elizabeth SalernoFysieke activiteit (PA) is een veelbelovende interventie voor het tegengaan van maligniteit-gerelateerde cognitieve verslechtering. Er is weinig bekend over de impact van PA tijdens actieve behandeling voor maligniteiten op cognitief functioneren. Een multicenter prospectieve studie in de Verenigde Staten heeft de associatie van PA voor, tijdens, en na chemotherapie voor mammacarcinoom met het cognitief functioneren geïnventariseerd. Dr. Elizabeth Salerno (Washington University, St.Louis MO) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 580 patiënten met stadium I, II, of III mammacarcinoom (gemiddelde leeftijd 53,4 ± 10,6 jaar) en 363 controlepersonen (gemiddelde leeftijd 52,6 ± 10,3 jaar). Voor de start van de chemotherapie (T1) voldeed 33% van de patiënten aan de nationale PA-richtlijnen. Dit percentage nam tijdens de chemotherapie (T2) af tot 21%, en was zes maanden na voltooiing van de chemotherapie (T3) weer terug op het niveau van 37%. Longitudinale lineaire mixed-effects modellen liet zien dat PA tussen T1 en T2 afnam in patiënten vergeleken met controlepersonen (p<0,001). Patiënten die op T1 voldeden aan de PA-richtlijnen hadden betere cognitie-scores op de FACT-Cognitive en Rapid Visual Processing testen (beide p<0,05), met vergelijkbare patronen van objectief-bepaalde cognitief functioneren als de controlepersonen. Onder de patiënten was hogere matig-tot-hevige PA geassocieerd met betere cognitie (p<0,05) en was adherentie aan de PA-richtlijnen tijdens de chemotherapie geassocieerd met betere zelf-gerapporteerde cognitie.

De onderzoekers concluderen dat behoud van PA voor en tijdens de chemotherapie geassocieerd was met beter cognitief functioneren onmiddellijk na en zes maanden na voltooiing van de chemotherapie.

1.Salerno EA, Culakova E, Kleckner AS et al. Physical activity patterns and relationships with cognitive function in patients with breast cancer before, during, and after chemotherapy in a prospective, nationwide study. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter prospective cohort study in the USA investigated timing and dose of physical activity (PA) in patients with breast cancer as well as its relationship to cognitive function. The study found that PA in patients declined during chemotherapy before recovering to pretreatment levels 6 months after chemotherapy completion; however, most patients remained insufficiently active. More PA before chemotherapy, and adhering to national PA guidelines during chemotherapy, were associated with better cognition over time.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren