Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van gebruik van analgetica met risico van ovariumcarcinoom


Dr. Mollie BarnardOvariumcarcinoom is een maligniteit met een hoge mortaliteit en slechts weinig bekende modificeerbare risicofactoren. In patiënt-controlestudies zijn enige aanwijzingen gezien voor een verlaagd risico van ovariumcarcinoom onder vrouwen die frequent lage-dosering aspirine gebruikten. Dr. Mollie Barnard (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s hebben de associatie tussen gebruik van analgetica en het risico van ovariumcarcinoom onderzocht in twee grote prospectieve cohortstudies. Ze publiceren hun analyse online in JAMA Oncology.1

De twee studies zijn de Nurses’ Health Study (NHS, 93.664 vrouwen, gevolgd van 1980 tot en met 2014) en de Nurses’ Health Study II (NHSII, 111.834 vrouwen, gevolgd van 1989 tot en met 2015). In de NHS was de gemiddelde leeftijd in 1980 45,9 jaar (SD 7,2 jaar) en was 93% van de deelneemsters non-Hispanic white. In NHSII was de gemiddelde leeftijd in 1989 34,2 jaar (SD 4,7 jaar) en was 92% van de deelneemsters non-Hispanic white. De deelneemsters gaven vanaf de inclusie tot en met het eind van de follow-up iedere twee of vier jaar informatie over het gebruik (hoeveelheid, frequentie, en duur van gebruik) van aspirine, lage-dosering aspirinie, niet-aspirine NSAIDs, en acetaminofen.

Onder de 205.498 vrouwen in beide cohorten werd tijdens de follow-up in 1054 deelneemsters incident epitheliaal ovariumcarcinoom geconstateerd. Er waren geen significante associaties tussen regelmatig gebruik van aspirine en het risico van ovariumcarcinoom voor current versus nonuse ongeacht de dosering HR 0,99; 95%-bti 0,83-1,19). Echter, als lage-dosering (tot 100 mg) en standaard-dosering (325 mg) afzonderlijk werden geëvalueerd, was er een inverse associatie voor lage-dosering aspirine (HR 0,77; 95%-bti 0,61-0,96) maar geen associatie voor standaard-dosering aspirine (HR 1,17; 95%-bti 0,92-1,49). Current use versus nonuse van niet-aspirine NSAIDs was positief geassocieerd met het risico van ovariumcarcinoom (HR 1,19; 95%-bti 1,00-1,41). Er waren geen duidelijke associaties voor gebruik van acetaminofen.

De onderzoekers concluderen dat regelmatig gebruik van lage-dosering aspirine geassocieerd was met verlaagd risico van ovariumcarcinoom, en dat lange-termijn hoge-dosering gebruik van niet-aspirine NSAIDs geassocieerd was met verhoogd risico van ovariumcarcinoom.

1.Barnard ME, Poole EM, Curhan GC et al. Association of analgesic use with risk of ovarian cancer in the Nurses’ Health Studies. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: An pooled analysis of the Nurses’ Health Studies I and II showed a decreased risk of ovarian cancer among regular users of aspirin, and an increased risk of ovarian cancer with long-term high-quantity use of other analgesics, particularly nonaspirin NSAIDs.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren