Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van gebruik van H1-antihistaminica met HCC-risico in patiënten met HBV- en/of HCV-infectie


Prof. Chi-Ching ChangHet is denkbaar dat antihistaminica (AHs) beschermen tegen ontwikkeling van maligniteiten. Een studie in Taiwan heeft de associatie van gebruik van H1-AHs met het risico levercelcarcinoom (HCC) geïnventariseerd in patiënten met HBV-, HCV, of duale HBV/HCV-infectie. Dr. Chi-Ching Chang (Taipei Medische Universiteit) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

In de Nationale Gezondheidskostenverzekering Research Database identificeerden de onderzoekers ruim 700.000 volwassen patiënten met HBV-, HCV-, of duale infectie. Onder de patiënten die H1-AHs gebruikten was het risico van HCC significant lager dan onder de patiënten die geen H1-AHs gebruikten (panels A, C, en E), met adjusted hazard ratios van 0,489 (95%-bti 0,455-0,524); 0,484 (0,340-0,522), en 0,469 (0,416-0,529) in de drie groepen. De panels B,D en F laten zien dat in alle drie de groepen de bescherming tegen HCC AH-doseringsafhankelijk was (cDDD: cumulatively defined daily dosis).

De onderzoekers concluderen dat AH-gebruik het risico van HCC onder patiënten met HBV-, HCV- of duale infectie doseringsafhankelijk kan verlagen.

1.Shen Y-C, Hsu H-C, Lin T-M et al. H1-antihistamines reduce the risk of hepatocellular carcinoma in patients with hepatitis B virus, hepatitis C virus, of dual hepatitis B virus-hepatitis C virus infection. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: An insurance database study in Taiwan found that use of H1-antihistamines was associated with significantly reduced risk of HCC among patients with HBV, HCV, of dual HBV-HCV infection.


.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren