Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van geschiedenis van gebruik van statines en COX-2 remmers met overleving van DLBCL


Dr. Matthew CheungPreklinische studies hebben aanwijzingen laten zien voor anti-lymfoom activiteit van statines, metformine, en COX-2 remmers. Een retrospectieve bevolkings-gebaseerde studie in Ontario (Canada) heeft de associatie onderzocht tussen geschiedenis van gebruik van deze middelen en de overleving van patiënten die rituximab-gebaseerde chemo-immuuntherapie kregen voor nieuw-gediagnostiseerd DLBCL of getransformeerd lymfoom. Dr. Matthew Cheung (Odette Cancer Centre, Toronto) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Haematology.1

De studie includeerde alle patiënten ouder dan 65 jaar die tussen begin 2005 en eind 2015 in Ontario behandeling met curatieve intentie kregen voor nieuw-gediagnostiseerd DLBCL (n=4913; mediane leeftijd 75 jaar; 51% mannen). Iets meer dan de helft (52,3%) van de patiënten overleed mediaan één jaar na start van de behandeling (67% aan DLBCL). In het jaar voor aanvang van de behandeling had 45,7% van de patiënten statines gebruikt; 16,3% metformine; en 25,0% een COX-2 remmer. Na correctie voor sociaal-demografische factoren en comorbiditeiten was blootstelling aan statines en COX-2 remmers in het jaar voor aanvang van chemo-immuuntherapie onafhankelijk geassocieerd met langere overleving: gebruik van statines gedurende 30 dagen HR 0,97 (95%-bti 0,96-0,98), gedurende 180 dagen HR 0,84 (95%-bti 0,80-0,89), en gedurende 365 dagen HR 0,71 (95%-bti 0,63-0,79); COX-2 remmer gebruik gedurende 30 dagen HR 0,95 (95%-bti 0,95-0,98), gedurende 180 dagen HR 0,76 (95%-bti 0,66-0,86), en gedurende 365 dagen HR 0,57 (95%-bti 0,43-0,74). Gebruik van metformine was niet geassocieerd met overleving.

De onderzoekers concluderen dat de studieresultaten suggereren dat gebruik van statines en COX-2 remmers voorafgaand aan chemo-immuuntherapie geassocieerd was met blootstellingsduur-afhankelijk overlevingsprofijt van patiënten met nieuw-gediagnostiseerd DLBCL.

1.Smyth L, Blunt DN, Gatov E et al. Statin and cyclooxygenase-2 inhibitors improve survival in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma: a large population-based study of 4913 subjects. Br J Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective population-based study in Ontario found a dose-related survival benefit of exposure to statins and COX-2 inhibitors (but not metformin) prior to chemo-immunotherapy for newly diagnosed DLBCL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren