Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van gezonde leefstijl na endoscopische polypectomie met risico van colorectaalcarcinoom en all-cause mortaliteit


Dr. Mingyang SongHet is niet duidelijk of adherentie aan gezonde leefstijl na endoscopische polypectomie geassocieerd is met gunstige impact op het risico van colorectaalcarcinoom (CRC) en all-cause mortaliteit (ACM). Een prospectieve studie in de Verenigde Staten heeft deze associaties geïnventariseerd. Dr. Mingyang Song (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 24.668 patiënten die endoscopische polypectomie ondergingen en informatie gaven over hun leefstijl. De onderzoeker berekenden voor alle deelnemers een healthy lifestyle score op basis van body mass index, roken, fysieke activiteit, alcoholgebruik, en voedingsgewoonten (range 0-5). Tijdens mediaan 10 jaar follow-up werd in 161 deelnemers CRC gezien en overleden 4857 deelnemers. Hogere leefstijlscore bij inclusie was geassocieerd met lager risico van CRC en ACM. Vergeleken met deelnemers met score 0 of 1 was de CRC-HR voor personen met score 2, 3, en 4 of 5: 0,86 (95%-bti 0,60-1,24); 0,73 (0,47-1,14); en 0,52 (0,27-1,01) met een p voor trend 0,03). De ACM-HR in deze drie groepen was 0,83 (95%-bti 0,76-0,90); 0,63 (0,56-0,70); en 0,56 (0,48-0,65) met een p voor trend <0,0001). In gezamenlijke analyse van pre- en postpolypectomie perioden hadden patiënten met een gezonde postpolypectomie leefstijl een lagere incidentie van CRC ongeacht hun prepolypectomie blootstelling, terwijl patiënten met gezonde leefstijl in beide perioden lagere ACM hadden dan patiënten met ongezonde leefstijl in één van beide perioden.

De onderzoekers concluderen dat adherentie aan een gezondhe leefstijl na popypectomie significant kan bijdragen een verlaging van het risico van CRC en ACM.

1.Wang L, Knudsen MD, Lo C-H et al. Adherence to a healthy lifestyle in relation to colorectal cancer incidence and all-cause mortality after endoscopic popypectomy: a prospective study in three U.S. cohorts. Int J Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A prospective study in the USA found that adherence to a healthy lifestyle after polypectomy may confer significant benefit for prevention of colorectal cancer and reduction in all-cause mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren