Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van herinnerde menarche-leeftijd met risico van specifieke maligniteiten


Dr. Barbara FuhrmanTijdens de afgelopen eeuw is in Europa en de Verenigde Staten de gemiddelde leeftijd bij menarche gedaald. Het is denkbaar dat de timing van menarche van invloed is op het risico van ziekten later in het leven. Een gepoolde analyse van negen prospectieve studies in Europa en de Verenigde Staten heeft de associatie van de leeftijd van menarche met het risico van negentien verschillende typen maligniteiten geïnventariseerd. Dr. Barbara Fuhrman (University of Pittsburgh PA) en collega’s publiceren de analyse in Cancer Research.1

De negen studies includeerden tezamen 536.450 vrouwen met een mediane leeftijd 60 jaar. De vrouwen verstrekten bij inclusie informatie over (onder meer) hun herinnerde leeftijd van menarche. Tijdens mediaan 10 jaar follow-up werden eerste maligniteiten gediagnostiseerd in 60.968 vrouwen in de studies. Voor zeven van de negentien onderzocht typen maligniteiten was er een inverse associatie met de menarcheleeftijd. Ieder extra jaar in de menarcheleeftijd was geassocieerd met lager risico van endometriumcarcinoom (HR 0,91; 95%-bti 0,89-0,94), levercarcinoom (0,92; 0,85-0,99), melanoom (0,95; 0,93-0,98), blaascarcinoom (0,96; 0,93-0,99), coloncarcinoom (0,87; 0,96-0,99), longcarcinoom (0,98; 0,96-0,99), en mammacarcinoom (0,98; 0,93-0,99). Na correctie voor baseline body mass index bleven zes van de zeven associaties statistisch significant.

De onderzoekers concluderen dat leeftijd bij menarche geassocieerd was met risico van zeven typen maligniteiten in vrouwen van middelbare leeftijd.

1.Fuhrman BJ, Moore SC, Byrne C et al. Association of the age at menarche with site-specific cancer risks in pooled data from nine cohorts. Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: Pooled analysis of nine prospective cohort studies found that younger age at menarche was associated with higher risks of cancers of endometrium, liver, bladder, colon, lung, and breast and melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren