Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van hoge antidrug antibody niveaus tegen atezolizumab met uitkomsten van gevorderd levercelcarcinoom

(0)2022-10-21 15:00   ( Nieuws )

Dr. Hong Jae ChonAtezolizumab kan immunogene werkzaamheid hebben en ongewenste antidrug antibody (ADA)-respons induceren. Deze respons kan interfereren met de klinische werkzaamheid van atezolizumab. Een multicenterstudie in Zuid-Korea heeft de associatie tussen atezolizumab ADA-niveaus en uitkomsten van atezolizumab-bevacizumab (atezo-bev) voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC) geïnventariseerd. Dr. Hong Jae Chon (Bungnam Medisch Centrum, Seongnam) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De prospectieve studie includeerde 61 patiënten van één centrum in een discovery cohort en 113 patiënten van vier andere centra in een validation cohort. De patiënten kregen eerstelijns atezo-bev. De niveaus van atezo-ADAs in het serum werden bepaald voor aanvang van de behandeling en op dag één van de tweede cyclus (C2D1). Na exclusie van patiënten met inadequate monsters of follow-up loss bestond het ontdekkingscohort uit 50 patiënten (82,0% mannen; mediane leeftijd 61 jaar) en het validatiecohort uit 82 patiënten (85,4% mannen; mediane leeftijd 61 jaar).

Zowel in het ontdekkingscohort als in het validatiecohort hadden op C2D1 patiënten met progressieve ziekte hogere ADA-niveaus dan patiënten met respons (mediaan 65,2 ng/ml versus 0). De figuur laat zien dat in beide cohorten patiënten met hoge ADA-niveaus op C2D1 slechtere progressievrije overleving en overall survival hadden dan patiënten met lage ADA-niveaus. Patiënten met hoge ADA-niveaus hadden lagere atezolizumab-concentratie in het serum en gestoorde CD8-positieve T-celproliferatie.

De onderzoekers concluderen dat hoge niveaus van ADAs tegen atezolizumab op C2D1 geassocieerd waren met slechte klinische uitkomsten van atezo-bev voor aHCC.

1.Kim C, Yang H, Kim I et al. Association of high levels of antidrug antibodies against atezolizumab with clinical outcomes and T-cell responses in patients with hepatocellular carcinoma. JAMA Oncol 2022.4733

Summary: A multicenter study in South Korea found that high serum levels of antidrug antibodies against atezolizumab at cycle 2 day 1 were associated with poor clinical outcomes in patients with advanced hepatocellular carcinoma treated with atezolizumab and bevacizumab.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren