Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van innovaties in behandelingen met klinische uitkomsten van hersenmetastasen van melanoom, 2007-2016


Dr. Timothy HannaTussen begin 2007 en eind 2016 zijn meerdere nieuwe behandelingen geïntroduceerd voor hersenmetastasen van melanoom (MBM), waaronder nieuwe radiotherapie-technieken, targeted therapies, en immuuntherapie. Een bevolkings-gebaseerde cohortstudie in Ontario heeft onderzocht of deze innovaties geassocieerd waren met verbetering in klinische uitkomsten. Dr. Timothy Hanna (Queens University, Kingston ON) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

Tussen begin 2007 en eind juni 2016 werden in Ontario 1096 patiënten behandeld voor MBM (68,5% mannen; gemiddelde leeftijd 61,7 jaar; SD 14,0), onder wie 326 patiënten in periode 1 (2007-2010), 310 patiënten in periode 2 (2010-2013) en 460 patiënten in periode 3. Sociaal-demografische factoren en ziektekenmerken verschilden niet significant tussen de perioden. Whole-brain radiotherapy was de eerste hersen-gerichte behandeling in 75,5% van de patiënten in periode 1, dalend tot 52,0% in periode 3. Gebruik van partiële RT-technieken nam toe van 3,4% in periode 1 tot 21,3% in periode 3. Na eerste behandeling voor MBM nam gebruik van BRAF- en MEK-remmers en immuuntherapie toe van minder dan 3,4% in periode 1 tot 40,9% in periode 3.

Deze veranderingen in de behandeling waren geassocieerd met verbetering in de klinische uitkomsten. In periode 3 was de één-jaar OS 21,8% en de twee-jaars OS 13,8%; in periode 1 was de één-jaars OS 12,3% en de twee-jaars OS 6,4%; overeenkomend met een gecorrigeerd HR van 0,65 (p=0,001).

De onderzoekers concluderen dat innovaties in radiotherapie en systemische behandelingen voor MBM over de periode 2007-2017 geassocieerd waren met verbeteringen van de OS. Gebruik van WBRT nam af over de studieperiode, hoewel nog veel patiënten ook in periode 3 nog WBRT kregen.

1.Brastianos HC, Nguyen P, Sahgal A et al. Association of innovations in radiotherapy and systemic therapy with clinical outcomes in patients with melanoma brain metastasis from 2007 to 2016. JAMA Network Open 2020;3:e208204

Summary: A population-based cohort study in Ontario found that innovations in systemic therapy and radiotherapy for melanoma brain metastasis from 2007 to 2016 were associated with improvements in clinical outcomes. The use of whole-brain radiotherapy decreased over time, although many patients continued to receive WBRT in the last period examined (2013-2016).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren