Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van introductie van MIRS voor vroeg-stadium endometriumcarcinoom met ernstige complicaties


Prof. Pernille Tine JensenMinimaal-invasieve laparoscopische chirurgie (MILS) voor endometriumcarcinoom is geassocieerd met verlaagde chirurgische morbiditeit vergeleken met totale abdominale hysterectomie (TAH). Slechts een minderheid van de patiënten met vroeg-stadium ziekte ondergaat echter MILS. Een studie in Denemarken heeft onderzocht of de nationale introductie van minimaal-invasieve robotische chirurgie (MIRS) geassocieerd was met verlaging van het risico van ernstige complicaties. Prof. Pernille Tine Jensen (Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense) en collega’s publiceren de studie vandaag online in JAMA Surgery.1

De Denemarken-brede prospectieve cohortstudie includeerde 5654 vrouwen die tussen 1 januari 2005 en 30 juni 2015 chirurgie ondergingen voor vroeg-stadium endometriumcarcinoom. De vrouwen werden verdeeld in twee groepen: vrouwen in groep 1 (n=3091; gemiddelde leeftijd 67 jaar; SD 10) ondergingen chirurgie voorafgaand aan introductie van MIRS in hun regio, en vrouwen in groep 2 (n=2563; gemiddelde leeftijd 68 jaar; SD 10) ondergingen chirurgie na introductie van MIRS in hun regio. Ernstige complicaties werden gedefinieerd als intra-operatieve complicaties, overlijden binnen dertig dagen, of postoperatieve complicaties binnen negentig dagen.

In multivariate analyse was het risico van ernstige complicaties significant hoger in groep 1 dan in groep 2 (OR 1,39; 95%-bti 1,11-1,74). Het percentage patiënten die MILS ondergingen was 14,1% in groep 1 (n=436) versus 22,2% in groep 2 (n=569). Het percentage vrouwen die MIRS ondergingen in groep 2 was 50,0% (n=1282). Analyses binnen groep 2 wezen uit dat TAH geassocieerd was met verhoogd risico van ernstige complicaties vergeleken met MILS (OR 2,58; 95%-bti 1,80-3,70) en MIRS (OR 3,87; 95%-bti 2,52-5,93). Er was geen statistisch significant verschil in ernstige complicaties na MILS versus MIRS (OR 1,50; 95%-bti 0,99-2,27).

De onderzoekers concluderen dat de introductie van MIRS in Denemarken heeft bijgedragen aan verschuiving van de chirurgische benadering voor vroeg-stadium endometriumcarcinoom van open chirurgie naar minimaal-invasieve chirurgie. Deze verschuiving was geassocieerd met significante verlaging van het risico van ernstige complicaties.

1.Jørgensen SL, Mogensen O, Wu C et al. Nationwide introduction of minimally invasive robotic surgery for early-stage endometrial cancer and its association with severe complications. JAMA Surg 2019; epub ahead of print

Summary: The nationwide introduction of minimally invasive robotic surgery for early-stage endometrial cancer in Denmark resulted in more frequent use of minimally invasive surgery, and was associated with significantly reduced risk of severe complications.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren