Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van koffieconsumptie met overleving van patiënten met gevorderd of metastatisch colorectaalcarcinoom


Dr. Kimmie NgKoffie bevat antioxiderende, anti-inflammatoire, en insuline-sensitiserende inhoudsstoffen. Het is niet ondenkbaar dat deze verbindingen bij kunnen dragen aan een tegen maligniteiten beschermend effect van koffie. In sommige epidemiologische studies zijn associaties gezien tussen koffieconsumptie en verlaagd risico van recidief van colorectaalcarcinoom. Een analyse in het cohort van de voltooide CALGB/SWOG 80405-studie heeft de associatie tussen koffieconsumptie en overleving van patiënten met gevorderd of metastatisch CRC geïnventariseerd. Dr. Kimmie Ng (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Oncology.1

De studie evalueerde toevoeging van cetuximab en/of bevacizumab aan standaard chemotherapie voor gevorderd of metastatisch CRC. Bij inclusie in de studie beantwoordden 1171 deelnemers (694 mannen 477 vrouwen; gemiddelde leeftijd 59 jaar; IQR 51-67) een voedselfrequentievragenlijst, waarmee ze onder meer informatie verschaften over hun koffieconsumptie. Na mediaan 5,4 jaar follow-up (IQR 3,2-6,3) hadden 1092 patiënten ziekteprogressie of waren overleden. Hogere koffieconsumptie was geassocieerd met lager risico van ziekteprogressie (per toename van de consumptie met 1 kop per dag HR 0,95; p voor trend 0,04) en lager risico van overlijden (per toename met 1 kop per dag HR 0,93; p voor trend 0,004). Patiënten die 2 of 3 koppen koffie per dag dronken hadden vergeleken met patiënten die geen koffie dronken een multivariabel PFS-HR 0,82 (95%-bti 0,68-0,99) en een multivariabel OS-HR 0,82 (95%-bti 0,67-1,00) en patiënten die 4 of meer koppen per dag consumeerden hadden vergeleken met geen-koffiedrinkers een multivariabel PFS-HR 0,78 (95%-bti 0,59-1,05) en een multivariabel OS-HR 0,64 (95%-bti 0,46-0,87).

De onderzoekers concluderen dat de analyse suggereert dat onder patiënten met gevorderd of metastatisch CRC koffieconsumptie bijdraagt aan verlaging van het risico van ziekteprogressie of overlijden.

1.Mackintosh C, Yuan C, Ou F-S et al. Association of coffee intake with survival in patients with advanced or metastatic colorectal cancer. JAMA Oncol 2020.3938

Summary: Analysis in the cohort of the completed CALGB/SWOG 80405 study found that in patients with advanced or metastatic colorectal cancer coffee consumption was associated with reduced risk of disease progression (HR for 1-cup/day increment 0.95; p=0,04 for trend) or all-cause death (HR for 1-cup/day increment 0.93; p=0.04).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren