Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van multifocaliteit met prognose van papillair schildkliercarcinoom: meta-analyse


Prof. Hyungju KwonMultifocaliteit wordt frequent gezien in papillair schildkliercarcinoom (PTC). Het is onduidelijk of multifocaliteit geassocieerd is met recidief of PTC-specifieke overleving. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft deze associaties onderzocht. Prof. Hyungju Kwon (Ewha Womans University, Seoel) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.1

In de literatuur tot eind juni 2020 vonden de onderzoekers 26 studies die recidief vergeleken in patiënten met multifocaal versus unifocaal PTC. De studies telden tezamen 33.976 patiënten. Het primaire eindpunt van de meta-analyse was recidief. Het recidiefpercentage was significant hoger in de gepoolde groep patiënten met multifocaal PTC dan in de groep met unifocaal PTC (HR 1,81; 95%-bti 1,52-2,14). De PTC-specifieke overleving was niet significant verschillend tussen beide groepen (HR 1,19; 95%-bti 0,85-1,61). In subgroepanalyses waren HRs van multifocaliteit voor recidief geassocieerd met grootte van de primaire tumor (PTC ≤ 1 cm HR 1,81; PTC> 1 cm HR 1,90), aantal tumorfoci (2 foci HR 1,45; 3 of meer foci HR 1,95) en leeftijd van de patiënt (pediatrische patiënten HR 3,19; volwassen patiënten HR 1,89).

De onderzoekers concluderen dat multifocaal PTC vergeleken met unifocaal PTC geassocieerd was met verhoogd risico van recidief, maar niet met verhoogd risico van PTC-specifieke overleving.

1.Kim H, Kwon H, Moon B-i. Association of multifocality with prognosis of papillary thyroid carcinoma. A systematic review and meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2021.1976

Summary: Systematic review and meta-analysis of 26 studies (33,976 patients with papillary thyroid carcinoma) found that multifocality compared with unifocality was associated with increased risk of recurrence, but not with increased risk of PTC specific survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren