Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van neutrofiel/lymfocyt-ratio met overleving in SBRT-behandeld vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2023-03-19 13:00   ( Nieuws )

Prof. Anurag SinghEr is geen duidelijkheid over de prognostische betekenis van de neutrofiel/lymfocyt-radio (NLR) in patiënten die stereotactische radiotherapie (SBRT) krijgen voor vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Een retrospectieve cohortstudie van Roswell Park Comprehensive Cancer Center (Buffalo NY) heeft de associatie tussen pretreatment NLR en overleving na SBRT voor vroeg-stadium NSCLC geïnventariseerd. Prof. Anurag Singh en collega’s publiceren de studie in BMC Cancer.1

De studie includeerde 286 patiënten, die tussen februari 2007 en juni 2022 SBRT kregen voor NSCLC. SBRT was 27 Gy in één fractie voor 211 patiënten (72,8%) en 54 Gy in drie fracties voor 75 patiënten (26,2%). De mediane NLR was 3,06 (IQR 2,21-4,33), en het optimale afsnijpunt voor hoge versus lage NLR was 3,28. Tijdens mediaan 19,7 maanden follow-up werden 15 gevallen van lokaal falen gezien, 27 van nodaal falen, en 50 van afstandsfalen. De figuur laat zien dat na propensity score matching, pretreatment NLR voorspellend was voor progressievrije overleving en overall survival. NLR was ook geassocieerd met afstandsfalen.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten die SBRT kregen voor vroeg-stadium NSCLC, pretreatment NLR een onafhankelijk voorspeller was van overlevingsuitkomsten.

1.Huang K, Prasad S, Ma SJ et al. Association of neutrophil-lymphocyte ratio with survival in peripheral early-stage non-small cell lung cancer after stereotactic body radiation therapu. BMC Cancer 2023;23:254

Summary: A retrospective cohort study at Roswell Park Comprehensive Cancer Center (Buffalo, NY) found that among patients receiving SBRT for early stage NSCLC, pretreatment NLR was an independent predictor of survival outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren