Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie van niveaus van tumorinfiltrerende lymfocyten met overleving zonder chemotherapie voor vroeg-stadium TNBC

(0)2024-04-03 12:00   ( Nieuws )

Dr. Roberto Leon-FerreEr is geen duidelijkheid over de associaties van de abundantie van tumorinfiltrerende lymfocyten (TILs) met recidief en overlijden onder patiënten met vroeg-stadium triple-negatief mammacarcinoom (TNBC) die geen adjuvante of neoadjuvante chemotherapie krijgen. Een retrospectieve gepoolde analyse van individual patient-level data van dertien centra in Azië, Europa, en Noord-Amerika heeft deze associaties geïnventariseerd. Dr. Roberto Leon-Ferre (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s van de International Immuno-Oncology Biomarker Working Group publiceren de analyse in JAMA.1

De analyse includeerde 1966 vroeg-stadium TNBC-patiënten die tussen begin 1979 en eind 2017 chirurgie met of zonder radiotherapie maar geen adjuvante of neoadjuvante chemotherapie kregen, met follow-up tot eind september 2021. De mediane leeftijd was 56 jaar (IQR 39-71); 55% had stadium I TNBC). Het mediane TIL-niveau was 15% (IQR 5-40). Vierhonderzeventien patiënten (21%) hadden een TIL-niveau 50% of hoger (mediane leeftijd 41 jaar; IQR 36-63) en dertienhonderd patiënten (66%) hadden een TIL-niveau lager dan 30% (mediane leeftijd 59 jaar; IQR 41-72). De vijf-jaars overall survival percentages waren 90% onder patiënten met TIL-niveau 50% of hoger, vergeleken met 72% onder patiënten met TIL-niveau lager dan 30%. Na mediaan 18 jaar follow-up en na correctie voor leeftijd, tumorgrootte, nodale status, histologische graad, en gebruik van radiotherapie, was elke toename van het TIL-niveau met 10% geassocieerd met betere invasieve-ziektevrije overleving (HR 0,92; 95%-bti 0,89-0,94), recidiefvrije overleving (0,90; 0,87-0,92), afstandsrecidiefvrije overleving (0,87; 0,84-0,90), en overall survival (0,88; 0,85-0,91).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met vroeg-stadium TNBC die alleen locoregionale therapie kregen, mammacarcinoomweefsels met hogere TIL-niveaus geassocieerd was met significant betere overleving.

1.Leon-Ferre A, Jonas SF, Salgado R et al. Tumor-infiltrating lymphocytes in triple-negative breast cancer. JAMA 2024;331:1135-1144

Summary: Retrospective pooled analysis of early-stage TNBC patients of 13 centers found that among patients who did not receive adjuvant or neoadjuvant chemotherapy, breast cancer tissue with a higher abundance of tumor-infiltrating lymphocytes was associated with significantly better survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren